Startade lokal hyresgästförening

Robert bor med sin familj i ett radhus i kvarteret Trevnaden i norra Sofielund i Malmö. Kvarteret består av nybyggda hyreshus och ett kollektivhus som vetter in mot stor, gemensam gård. Balkongdörrar står öppna ut mot gården och många barn leker på gården.

Ville träffa många människor

– Vi ville bo på ett ställe där vi skulle träffa många människor och dela gård med andra familjer. Precis som i de flesta hyresrätter finns det en mångfald här av människor och vi ville bli en del av det. För oss är det viktigt att barnen växer upp nära andra och lär sig att komma överens med dem, berättar Robert. Och familjen har fått många nya vänner sedan de flyttade in i radhuset. 

– Framför allt har vi lärt känna vissa föräldrar personligen och många barn på gården. Man kommer närmare varandra.

Hyresvärden arrangerade aktiviteter

När området stod färdigbyggt 2015 arrangerade hyresvärden MKB en mängd aktiviteter och det fanns en tanke om att kvarteret skulle bli en social plats. Nackdelen med detta var att de boende i området inte fick sätta dagordningen. Det var så idén om en lokal hyresgästförening kom upp. Robert var en av drivkrafterna till föreningen, och efter hand tog aktiva medlemmar över det engagemang som tidigare drevs av MKB.

LH Trevnaden – en aktiv lokal hyresgästförening

Den lokala hyresgästföreningen Trevnaden har arrangerat allt ifrån odlingsgrupper, läxläsning och tårtbakning till inspirationskvällar på olika teman med inbjudna gästföreläsare. Man har även en aktiv Facebookgrupp där de boende lyfter olika frågor.

– Vi försöker hitta en nivå som är visionär. Vi vill inte att träffarna bara ska handla om felanmälningar, menar Robert. Samtidigt framhåller han hur viktigt det är att lyssna till de behov som finns bland de boende. Varje tisdagskväll håller LH Trevnaden öppet hus i den gemensamma kvarterslokalen.

Robert berättar att vissa vill ha lokalen som ett språkcafé, komma hit och prata svenska. Andra vill bara ha en tid och en plats där man kan träffa grannar.

– För oss är det viktigt att läxläsningen och de andra aktiviteterna är något vi gör tillsammans – att människor möts på lika villkor för att hjälpa varandra.