Biodlare hanterar bikupa

Starta en biodling!

Hyresgäst­föreningens lokala verksamhet arrangerar flera aktiviteter som gör det trivsamt att bo. För att skapa mötesplatser bland grannar har Hyresgäst­föreningen nu startat biodling för medlemmar som ger såväl honung som gemenskap.

Starta biodling med grannarna

Biodling ökar gemenskapen bland grannar

För dig som bor i lägenhet och vill arrangera dig i ditt bostadsområde finns många möjligheter. Hyresgäst­föreningens biodlingprojekt har visat sig vara en populär aktivitet för medlemmar som förutom honung, även har gett en ökad gemenskap bland hyresgäster.

 

Biodling i bostadsområde
Jonnie Nilsson, medlem Hyresgäst­föreningen

Biodling för dig som bor i lägenhet

I Helsingborg finns en av de lokala föreningar runt om i landet som startat aktiviteter för medlemmar med intresse för biodling. Med hjälp av Hyresgäst­föreningen i Helsingborg, sattes de första kuporna med bin ut under försommaren. De två kuporna är placerade vid mötesplatsen Pixlapiren i Helsingborg intill en stadsodling med gott om blommor som ger pollen och nektar som biföda. Intresset har varit stort bland medlemmar där förutom ny kunskap om bin även har gett nya bekantskaper i området.

 

-       Vi vill ge möjligheter till medlemmar, utveckling till området och skapa gemenskap, säger Jessica Schulz som är folkrörelseutvecklare hos Hyresgäst­föreningen norra Skåne och initiativtagare till projektet i Helsingborg.

Starta biodling med grannarna

Vill du ha inspiration och idéer på hur du som hyresgäst kan arrangera dig? Här möter vi Hyresgäst­föreningen i region norra Skåne med aktiva medlemmar som gått biodlarkurs.

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies

Mer information om biodling

Vill du engagera dig i ditt bostadsområde, din kommun eller din region? Kontakta oss så hjälper vi dig med det du behöver.