Blicka Framåt gör skillnad för unga

Projekt Blicka Framåt ökar ungas förtroende för samhället

Att arbeta med tidiga förebyggande insatser är ofta nyckeln för att bryta ungas utanförskap. Genom projektet Blicka Framåt har Hyresgäst­föreningen framgångsrikt initierat samarbete mellan ungdomar och aktörer som tillsammans gjort stor skillnad för unga och skapat en framtidstro.

I bostadsområdet Dalhem i Helsingborg har ungdomar samlats varje vecka och deltagit i Hyresgäst­föreningens projekt Blicka Framåt. Under tolv veckor har deltagarna diskuterat utanförskap, hur man sätter en plan för framtiden och vilken skillnad framtidsmål gör för självkänslan.

Projekt ger ökat förtroende för samhället

Projektets mål är att skapa hopp och socialt engagemang hos unga i utsatta områden genom att utbilda och stärka ungas självkänsla. Träffarna går ut på att förändra deltagarnas samhällsbild och öka förtroendet för samhället.  Under projektets gång har Hyresgäst­föreningen bjudit in föreläsare som ungdomarna kan identifiera sig med och har en förståelse för.

Jessica Schulz
Jessica Schulz, folkrörelseutvecklare på Hyresgäst­föreningen

-       Förebyggande insatser i en tidig ålder kan göra stor skillnad för att en ung person ska få rätt förutsättningar att klara sig bra i livet. Styrkan i det här projektet är att olika aktörer samlats. Både de som arbetar med tidiga förebyggande insatser och de som arbetar med insatser till individer som redan hamnat i ett utanförskap. Att en ung person också får inspiration från andra unga som delar med sig av sina livserfarenheter ger stor effekt säger, Jessica Schulz, folkrörelseutvecklare på Hyresgäst­föreningen.

Amin El-Bekai och Moumen Habib
Amin El-Bekai och Moumen Habib, projektledare för Blicka Framåt

-       Att bryta ett utanförskap på egen hand kan vara oerhört svårt. Projektet har bidragit till att skapa ett sammanhang för unga och inspirera till att det finns goda förutsättningar för unga att få det bra.  Att inspirera deltagarna till att ”om de kan, kan vi också” är väldigt viktigt, säger Moumen Habib, som är en av projektledarna för Blicka Framåt.

-       Det är viktigt att ta till hänsyn till ungdomar som i allmänt känner sig utanför samhället. Projektet går ut på att öka motivationsgraden hos ungdomarna som bidrar till att mål kan nås med disciplin och rätt stöd. Motivationen ökar om vi tror på ungdomarna, avslutar Amin El-Bekai, projektledare för Blicka Framåt.

Föreläsningar om förebyggande brottslighet

En framgångsrik del av projektet var också de två föreläsningar som Hyresgäst­föreningen bjöd in till. Över 120 personer från olika delar av Sverige besökte konferensen där samarbetsparternas bjöds in för att berätta om förebyggande brottslighet i bostadsområden. Att lyfta fram positiva förbilder har varit en avgörande del i projektet. Under konferensen delade flera föreläsare med sig av kunskaper om hur vi motverkar utanförskap och kriminalitet.

Konferensen genomförde Hyresgäst­föreningen tillsammans med  Trygg Rätt, Fryshuset, Riksbyggen, Unobo AB, Helsingborgs stad- fritids och Fujitsu. 

Blicka Framåt genomförde Hyresgäst­föreningen tillsammans med ABF, Riksbyggen och Unobo.

Vill du engagera dig i ditt bostadsområde?

Här hittar du en förening nära dig.

 

 

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies