Svartkontrakt - vad är det?

Det talas ofta om svartkontrakt, särskilt i tider av bostadsbrist, men vad är det egentligen? Hyresgästföreningen reder ut begreppen.

Ett svartkontrakt är ett förstahandskontrakt som den boende fått på ett otillåtet sätt, exempelvis genom att betala för det. Det finns två typer av svartaffärer:

  • Skenbyten: Två hyresgäster iscensätter ett lägenhetsbyte där man byter en hyresrätt mot en lägenhet som inte finns eller där personen i fråga inte bor. I ett skenbyte är hyresvärden oftast inte inblandad.
  • Fastighetsägare som säljer kontrakt: Fastighetsägare som tar betalt för förstahandskontrakt. Ibland sker affären med hjälp av en mellanhand, en så kallad svartmäklare.

Att köpa svartkontrakt

I dagsläget kan den som köper ett svartkontrakt inte straffas, men du tar en stor risk om du väljer att köpa ett hyreskontrakt.

Blir du påkommen när du köpt svartkontraktet direkt av din hyresvärd har du rätt till pengarna tillbaka och får behålla ditt förstahandskontrakt. Har du däremot köpt kontraktet av någon annan, till exempel den förre förstahandshyresgästen genom ett skenbyte, har du rätt att få tillbaka dina pengar men har ingen rätt att behålla hyreskontraktet för bostaden. Tänk på att du bara har rätt att få tillbaka dina pengar om det finns bevis för att en transaktion skett, vilket ofta är svårt att bevisa då man inte skriver kvitton på olagliga transaktioner.

Tänk också på att när du vill flytta från lägenheten får du inte tillbaka några pengar eftersom det är olagligt att sälja svartkontrakt.

Att sälja svartkontrakt

Den som säljer ett svartkontrakt kan bli straffad med fängelse i upp till sex månader och böter om man blir ertappad. Om man tjänat pengar på att sälja hyreskontrakt på ett systematiskt sätt är straffet strängare och man kan få upp till två år i fängelse.

Kan bli hårdare straff

I en statlig utredning som presenterades den 7 november 2017 föreslås bland annat hårdare straff för handel med svartkontrakt. Utredningens uppdrag har varit att överväga och föreslå åtgärder som motverkar olaglig handel med hyresrätter och därmed bidrar till att fler hyreslägenheter erbjuds bostadssökande.

Ett förslag, och en nyhet jämfört med gällande lag, ur utredningen är att också den som köper ett kontrakt ska kunna dömas till böter eller fängelse i upp till två år. Är brottet grovt ska man enligt förslaget kunna dömas till fängelse upp till fyra år.

Det föreslås skärpta straff också för den som säljer ett svart hyreskontrakt - från böter eller fängelse i högst sex månader till fängelse i upp till två år för normalgraden, och upp till fyra år vid grovt brott.

Läs mer om utredningen här.