Därför säger Hyresgästföreningen nej till marknadshyror

Hyresgästföreningen jobbar för att du som hyresgäst ska ha ett tryggt boende och betala en rimlig hyra. Om marknadshyror skulle införas riskerar du som hyresgäst både höjd hyra och otrygga. "Alla förslag om friare hyressättning är förslag på försämringar för dagens och morgondagens hyresgäster", säger Hyresgästföreningens chefsekonom Martin Hofverberg.

Vilken typ av hyressättning vi har i Sverige kanske inte är något du tänker på varje dag, eller ens har koll på vad det betyder. Men faktum är att systemet för hyressättning bestämmer hur mycket pengar du betalar i hyra varje månad. I dag har vi ett förhandlings- och bruksvärdessystem i Sverige som innebär att Hyresgästföreningen och fastighetsägarna tillsammans förhandlar för att nå fram till rimliga hyror. Den andra hyressättningsmodellen kallas för marknadshyra. I den saknas lagar som styr och begränsar hyran. Istället kommer fastighetsägaren och hyresgästen överens om hur mycket hyra som ska betalas i månaden inför ett hyresavtal.

– Vi säger nej till marknadshyror eftersom vi vill ha ett starkt konsumentskydd där hyresgästen kan skyddas mot allt från orimliga hyreshöjningar till andra missförhållanden, säger Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen.

Marknadshyra gör att du får betala mer

Vilken typ av hyressättning vi har i Sverige bestäms genom beslut i riksdagen och är en punkt som ofta kommer upp i samband med valår. Inför valet 2018 ville de röd-gröna partierna behålla det nuvarande förhandlings- och bruksvärdessystemet medan samtliga allianspartier ville införa en friare hyressättning där fastighetsägaren själv kan bestämma hur mycket hyresgästen får betala sin lägenhet varje månad. Hyresgästföreningen är en partipolitiskt obunden organisation som värnar om hyresgästernas trygghet.

– Marknadshyror innebär inte bara att fastighetsägaren kan bestämma hyran själv, det ger också ett svagare besittningsskydd för hyresgästen och ofta tidsbegränsade hyreskontrakt. Med dagens system har du istället rätt att hyra samma hyresrätt så länge du vill och det är svårt att vräka dig, säger Martin Hofverberg.

Hyresgästföreningen arbetar mot marknadshyror

Hyresgästföreningen försöker med alla medel motverka att det ska införas marknadshyror i Sverige. Mycket av arbetet går ut på att informera och mobilisera medlemmarna i en stark folkrörelse men också på att vara opinionsbildande i form av att skriva rapporter om dagens system, träffa politiker och informera journalister om vad som händer i bostadsbranschen och vad som skulle ske om dagens hyressättningssystem förändrades.

– Jag kan inte säga exakt hur stor risken är att det skulle införas marknadshyror i Sverige, men risken är högre nu jämfört med vad den var för ett år sedan, säger Martin Hofverberg.

I allianspartierna finns det numera en uttalad vilja att införa marknadshyra i nyproducerade hyreslägenheter, det fanns inte lika tydligt tidigare. Även Sverigedemokraterna har öppnat upp för detta.

– Det är märkligt eftersom att problemet med nyproducerade lägenheter i dag är att hyrorna är för höga. Men delar man upp hyresgästernas kollektiva förhandlingsrätt mellan nytt och gammalt, så är risken stor att nästa steg blir att ta bort den helt och hållet.