Förhandling som gav resultat

Fastighetsägaren Stena Fastigheter planerade en totalombyggnad av fastigheterna på Pennygången i Göteborg, vilket skulle leda till hyreshöjningar på runt 60 procent. Med hjälp av Hyresgästföreningen blev utgången en helt annan, en mer lyckad sådan.

- Det här har varit en lång process där vi stundtals har haft väldigt olika åsikter, säger Anna Lönn Lundbäck, regionchef för Hyresgästföreningen i västra Sverige. Vår utgångspunkt har varit att alla hyresgäster ska ha möjlighet att bo kvar efter renoveringen. Därför är det oerhört glädjande att Stena Fastigheter nu tar ett socialt ansvar och visar att de vill värna om sina hyresgäster på Pennygången.

Uppgörelsen innebär att hyran höjs med i genomsnitt 720 kronor per månad vilket motsvarar knappt 14 procent jämfört med dagens hyra. Det kan jämföras med de hyreshöjningar på cirka 60 procent som aviserades när de ursprungliga renoveringsplanerna först presenterades för drygt två år sedan.

Den renovering som nu ska genomföras är betydligt mindre omfattande än den totalombyggnad som först aviserades. Mattias Axelsson är ordförande i den lokala hyresgästföreningen Valvteglet på Pennygången.

- Det är positivt att det finns en överenskommelse, att rivningskontrakten är borta och att vi nu pratar om hela Pennygången, säger han. Det är grunden för att vi ska kunna fortsätta diskutera framtiden med Stena med utgångspunkt att alla ska kunna bo kvar.