Alla kommuner i Västra Götaland

Bostadspolitiskt program

Framtiden bygger vi idag

I Sverige råder det bostadsbrist och bostadsbyggandet måste öka. Samtidigt ser vi att det som byggs får hyror som många som behöver en bostad inte kan betala.

I det läget är kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen särskilt viktigt. Kommunerna ska se till att det finns mark att bygga på och detaljplaner att fullfölja. Genom att äga allmännyttiga bostadsbolag bidrar kommunerna till att skapa en bostadsmarknad för alla. De vinster och värden som skapas i allmännyttan ska stanna i bolagen och användas till att bygga och renovera, till rimliga hyror, för dagens och morgondagens hyresgäster.

På nationell nivå har riksdag och regering det övergripande ansvaret för att trygga rätten till en bostad. För det krävs en aktiv nationell bostadspolitik. I tider av bostadsbrist betyder det beslut som underlättar för nybyggande men som också innebär likvärdiga skatteregler för alla boendeformer, en hållbar utveckling av boendet och ett reellt inflytande för hyresgästerna över sitt boende.

Staten ska också garantera de allmännyttiga bostadsbolagens möjlighet att vara kommunernas främsta resurs för bostadsförsörjningen. För det krävs lagar och regler som gör att bolagens resultat och värdeökningen på fastigheterna används för att bekosta nyproduktion med hyror som de flesta klarar av.

Hyresgäst­föreningen har en vision om ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Vi för ständigt en dialog med andra samhällsaktörer för att medverka till att den visionen uppnås. Våra lokala bostadspolitiska program är ett led i den dialogen.