Grästorp

Bostadspolitiskt program

Uppdaterat maj 2018.

Kommunens bostadspolitiska utmaningar

Bostadsfrågan är avgörande för hur vi kan leva våra liv, för vår självkänsla, utveckling och vår trygghet. Därför är det viktigt att det finns bra bostäder.

Samtidigt har Grästorp stora svårigheter med en relativt liten och dessutom minskande befolkning, även om minskningen stannat upp de senaste åren. Kommunen saknar också ett kommunalt bostadsbolag. Sammantaget gör detta att det är svårt att driva en aktiv bostadspolitik.

När det gäller bostäder är kommunens strävan att öka attraktionskraften helt inriktad på att sälja redan färdiga småhustomter och öppna nya områden för småhusbyggande. Man vill också underlätta för enskilda småhus på landsbygden.

Kommunen saknar ett allmännyttigt bostadsbolag och därmed är man helt beroende av privata hyresvärdars initiativ för behovet av hyresrätter. I verksamhetsplanen finns inga initiativ för att klara ungas möjlighet att flytta hemifrån, inflyttades möjlighet att hitta hyreslägenhet och trångboddheten hos stora familjer. Det är också viktigt med tillgång till hyresrätter för ett kvarboende om familjer splittras.

Våra förslag

För att lösa kommunens bostadspolitiska utmaningar föreslår Hyresgäst­föreningen:

  • Kommunen behöver ta fram ett bostadsförsörjningsprogram. Detta är särskilt viktigt eftersom Grästorp saknar ett allmännyttigt bostadsbolag som kommunen kan använda för att ta sitt ansvar för bostadsförsörjningen. Just nu är efterfrågan låg men det räcker inte med beredskap i form av färdiga detaljplaner. Efterfrågan skapas också genom att tillgång skapas.
  • Kommunen bör prioritera att det byggs hyresrätter. Undersök möjligheterna att bygga småhus och radhus med hyresrätt. Om kommunen inte kan förmå privata aktörer att bygga bör förutsättningar för att kommunen bygger utredas ytterligare.
  • Taxor och avgifter är en betydande del av boendekostnaden. Därför är det angeläget att kommunen medverkar till så låga taxor och avgifter som möjligt.


 
Kontakt
Hyresgäst­föreningen MittVäst 
mittvast@hyresgastforeningen.se 
Olof Palmes gata 7 
461 21 Trollhättan