Färgelanda

Bostadspolitiskt program

Uppdaterat januari 2018.

Kommunens bostadspolitiska utmaningar

Färgelanda är en kommun som senaste åren präglats av negativ befolkningsutveckling. Dock vänder nu trenden och befolkningen förväntas öka med cirka 300 personer de kommande 10 åren. Detta är ett relativt ovanligt fenomen för en kommun i Färgelandas storlek. Det är nu viktigt att Färgelanda kommun fortsätter att bygga lägenheter som ökar kommunens attraktivitet, inte minst för unga som flyttar hemifrån.

Färgelanda har även en ökad efterfrågan av fler senior- och trygghetsbostäder. Detta i kombination med att Färgelanda har en god efterfrågan på villor och småhus, gör att flyttkedjor kommer igång när väl denna typ av specialboenden byggs. Det handlar helt enkelt om att Färgelanda befinner sig i ett generationsskifte på småhusmarknaden. Kommunen bör även ta i beaktande att det i nuläget finns en rad olika stöd att söka för nyproduktion av boverket.

De lägenheter som finns måste också underhållas. De renoveringar som görs får inte bli så dyra att de tvingar bort befintliga hyresgäster. Hyresgästerna borde därför engageras i renoveringar redan på planeringsstadiet för att säkerställa att deras önskemål och behov tillgodoses. Det skapar också större förståelse för de eventuella hyreshöjningar som kan ske efter att renoveringen är genomförd.

Våra förslag

För att lösa de bostadspolitiska utmaningarna föreslår Hyresgäst­föreningen att kommunen ska:

1. Sänk taxor och avgifter.
Idag ligger Färgelandas taxor fjärde högst i Västra Götaland enligt Nils Holgersson-undersökningen. Taxor och avgifter utgör en tredjedel av lägenhetshyran vilket gör det angeläget att sänka dem eller åtminstone frysa kostnadsutvecklingen.

2. Fortsätt bygg.
Tack vare den kommande positiva befolkningsutvecklingen är det nu mer angeläget än på länge att Kommunen och Valbohem vågar satsa på att nyproducera lägenheter. Nyproduktionen av bostäder ska fokuseras på det kartlagda behovet, nämligen hyresrätter i synnerhet för ungdomar och unga vuxna och senior- och trygghetsboenden.

3. Rimliga hyror efter renovering.
Satsa på boinflytande redan i planeringen så att nuvarande hyresgäster har råd att flytta tillbaka efter renovering och ombyggnad. Omfattningen av renoveringen måste utgå ifrån hyresgästernas krav och behov.

 

Kontakt
Hyresgäst­föreningen BohusVänerDal
bohusvanerdal@hyresgastforeningen.se
Fjällvägen 24
451 53 Uddevalla