Dals-Ed

Bostadspolitiskt program

Uppdaterat januari 2018.

Kommunens bostadspolitiska utmaningar

Enligt Dals-Eds kommunala bostadsförsörjningsprogram förväntas kommunen växa med cirka 200 personer fram till 2026, främst på grund av ett starkt inflyttningsnetto. För både nyinflyttade och nyanlända är hyresrätten ett alternativ som kan vara avgörande för att realisera en etablering på orten.

Samtidigt gör krav på kontantinsats och hårdare amorteringskrav för köp av hus och bostadsrätt hyresrätten till den enda möjliga boendeformen för många ungdomar och unga vuxna.

Dals-Ed har högre medelålder än riksgenomsnittet, och behovet av bostäder för äldre i form av exempelvis trygghets- och seniorboende kommer att öka. Om kommunen ser till att de bostäder som efterfrågas av äldre finns tillgängliga frigörs många ägandebostäder som dessa personer flyttar ifrån. På detta sätt möts, i alla fall delvis, den efterfrågan som finns för villor och småhus.

Allmännyttan är kommunernas främsta bostadspolitiska verktyg och kan, rätt använt, lösa många av kommunens bostadspolitiska utmaningar.

Våra förslag

För att lösa de bostadspolitiska utmaningarna föreslår Hyresgäst­föreningen:

1. Allmännyttan måste öka takten. Kommunen använder sitt kommunala bostadsbolag Edshus för att bygga hyresrätter för unga och serviceboende för äldre. Just nu är efterfrågan låg men det räcker inte med beredskap i form av färdiga detaljplaner. Efterfrågan skapas också genom att tillgång skapas.

2. Mer byggklar mark. Kommunen behöver inte bara detaljplanerad mark som är färdig att bebyggas. Det måste också finnas tydliga mark- och exploateringsavtal. Det går att se till att markpriser, anslutningsavgifter, planavgifter och exploateringsavtalskostnader gynnar nyproduktion.

3. Bygg nytt och renovera till rimliga kostnader. År 2016 hade Dals-Ed den nionde lägsta medianinkomsten i Sverige. Det som nyproduceras eller renoveras måste därför hålla rimliga hyresnivåer så att kommuninvånarna har möjlighet att efterfråga lägenheterna. Byggkostnaderna måste sänkas, till exempel genom att titta på SABO:s kombohus. Hyresgästerna bör involveras tidigt i renoveringsprocessen så att kostnaderna kan hållas nere och att renoveringen motsvarar det som hyresgästerna efterfrågar.

Kontakt
Hyresgäst­föreningen BohusVänerDal
bohusvanerdal@hyresgastforeningen.se
Fjällvägen 24
451 53 Uddevalla