Bengtsfors

Bostadspolitiskt program

Uppdaterad januari 2018.

Kommunens bostadspolitiska utmaningar

Bostadsfrågan är avgörande för hur vi kan leva våra liv, för vår självkänsla, utveckling och vår trygghet. Därför är det viktigt att det finns bra bostäder och skapandet av attraktiva boendemiljöer är en strategisk utvecklingsfaktor för att stoppa befolkningsminskningen. Ansvaret för bostadsförsörjningen ligger hos kommunen.

Enligt översiktsplanen 2013 behöver man bygga lägenheter med hög standard och nära till samhällsservice för äldre som vill lämna småhus. På så vis får man igång flyttkedjorna. Det behövs också mindre hyreslägenheter för yngre som vill bo kvar i kommunen. Finns det bostäder, finns det arbetskraft som kan locka företag att etablera sig.

År 2016 hade Bengtsfors den åttonde lägsta medianinkomsten i Sverige. Det som nyproduceras eller renoveras måste därför hålla rimliga hyresnivåer så att kommuninvånarna har möjlighet att efterfråga lägenheterna.

Nya byggmetoder (till exempel SABO:s kombohus) och statliga investeringsstimulanser är exempel på åtgärder som gör det möjligt att bygga billigare. Med hjälp av markanvisningsavtal kan kommunen vid försäljning av mark bidra till att privata aktörer bygger billigare hyreshus.

De lägenheter som finns måste också underhållas. Men renoveringarna får inte bli så dyra att de tvingar bort befintliga hyresgäster. Hyresgästerna bör därför engageras redan på planeringsstadiet för att säkerställa att deras önskemål och behov tillgodoses. Det skapar också större förståelse för de eventuella hyreshöjningar som kan ske efter att renoveringen är genomförd.

Våra förslag

För att lösa de bostadspolitiska utmaningarna föreslår Hyresgäst­föreningen:

1. Ta fram mer byggklar mark. Kommunen behöver både detaljplanerad mark som är färdig att bebyggas och tydliga mark- och exploateringsavtal. Det går att se till så att markpriser, anslutningsavgifter, planavgifter och exploateringsavtalskostnader gynnar nyproduktion, även för privata aktörer.

2. Kommunen behöver bygga bostäder för unga som skall bo kvar i Bengtsfors.

3. Vid omfattande ROT bör hyresgästerna involveras tidigt i renoveringsprocessen så att kostnaderna kan hållas nere och att renoveringen motsvarar det som hyresgästerna efterfrågar.

4. Riktlinjer för bostadsförsörjningen måste tas fram.

 

Kontakt
Hyresgäst­föreningen BohusVänerDal
Bohusvanerdal@hyresgastforeningen.se
Fjällvägen 24
451 53 Uddevalla