Sundsvall

Bostadspolitiskt program

Hyresgäst­föreningen: en hyresgäströrelse för rätten till en bostad

Hyresgäst­föreningen är en demokratisk och partipolitiskt obunden medlems­organisation. Med över en halv miljon hushåll som medlemmar är vi en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom bör alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. För att uppnå detta jobbar vi även med de lokala boendevillkoren gentemot kommun, allmännytta och fastighetsägare.  Hyresgäst­föreningen i Sundsvall/Timrå har under 2013-2015 särskilt aktiverat sig i det offentliga bostadspolitiska debatten, arrangerat bostadspolitiska debatter och informationsinsatser samt uppvaktat lokala och nationella politiker för en mer social bostadsförsörjning. Under 2016 fortsätter vi utvecklingsarbetet för att mobilisera allmänheten och beslutsfattarna för bättre boendevillkor. Sundsvall/Timrå Förening omfattar kommunerna Sundsvall och Timrå och över 4 400 medlemmar.

Det framgår av detta lokala bostadspolitiska program vilket är en kompass för den lokala hyresgäst­föreningen. Det lokala bostadspolitiska programmet är ett styrdokument för att uppgradera bostadspolitiken på den regionala dagordningen. I den formuleras de bostadspolitiska utmaningarna i orten samt dess konsekvenser för ortens tillväxt och boendemiljö kombinerat med proaktiva åtgärsförslag riktad till kommunala och nationella beslutsfattare.

Detta program är även i linje med de, av regionsfullmäktige för Hyresgäst­föreningen Norrlands, fastsällda fokusområden för 2016, nämligen att:

  • Öka hyresgästernas inflytande vid ombyggnationer,
  • Opinionsbilda för människors rätt att bo till en rimlig kostnad
  • Utveckla folkrörelsen