Umeå

Bostadspolitiskt program

Bostadspolitik och opinionsbildning

Ett av Hyresgäst­föreningen Region Norrlands fokusområden är att stärka vårt arbete med bostadspolitiken. Vi ska göra det för att utveckla den svenska modellen med generell social bostadspolitik, förhandlade hyror och en stark allmännytta.

Hyresgäst­föreningen Södra Västerbottens krav

  • Att kommande renoveringar sker på en lämplig nivå som gör att nuvarande hyresgäster kan bo kvar.
  • Att boinflytandeavtal tecknas mellan fastighetsägare och Hyresgäst­föreningen för att öka hyresgästernas delaktighet och inflytande.
  • Att hyrorna hålls på rimliga nivåer, så att inte stat och kommun blir drabbade av ökade kostnader genom bostadsbidrag och försörjningsstöd.
  • Att bruksvärdesystemet och de kollektiva förhandlingarna bibehålls och utvecklas som en unik modell på hyresmarknaden. Systemet bidrar till att människor kan bo kvar i sina hem till en rimlig hyresnivå.
  • Att alla hem ska beskattas likvärdigt. I dag missgynnas hyresrätten bland annat genom att det ägda boendet ges ränte- och rotavdrag.