Stockholms stads bopolprogram
Emelie Gårdeler

Stockholms stads bostadspolitiska program

Bostadspolitiken angår oss. Ett samhälle som ”vill vara” ett välfärdssamhälle måste ta ansvar för bostadspolitiken lika mycket som för skola, vård och omsorg.

Stockholms stads föreningar
.

Bostadspolitikens vägval är ett ideologiskt val och en demokratisk angelägenhet. Den behöver diskuteras av oss alla, inte bara av makthavare och fastighetsexperter.

I Stockholms stad finns 10 hyresgästföreningar med mer än 70 000 medlemmar. En arbetsgrupp som representerar dessa har samar-betat kring ett gemensamt bostadspolitiskt program för Stockholm.

Det här är våra tankar och förslag kring olika teman i det komplexa nätverk som bostadspolitiken består av.

Programmet är ett levande dokument och öppet för synpunkter. Det riktar sig till alla med intresse för bostadspolitikens möjligheter och ska vara utgångspunkt för studiecirklar och andra aktiviteter.

Stockholms stads bostadspolitiska program för nedladdning och utskrift.

Ladda ner hela programmet 

Ladda ner kortversionen

Länkar till information och källor till det bostadspolitiska programmet för Stockholms stad.