Stockholms stads bopolprogram
Emelie Gårdeler

Stockholms stads bostadspolitiska program

Bostadspolitiken angår oss. Ett samhälle som ”vill vara” ett välfärdssamhälle måste ta ansvar för bostadspolitiken lika mycket som för skola, vård och omsorg.

Bopol Stockholm stad

Bostadspolitikens vägval är ett ideologiskt val och en demokratisk angelägenhet. Den behöver diskuteras av oss alla, inte bara av makthavare och fastighetsexperter.

I Stockholms stad finns 10 hyresgäst­föreningar med mer än 70 000 medlemmar. En arbetsgrupp som representerar dessa har samar-betat kring ett gemensamt bostadspolitiskt program för Stockholm.

Under sommaren 2023 har gruppen arbetat fram en ny version av det tidigare programmets förslag.

Det här är våra tankar och förslag kring olika teman i det komplexa nätverk som bostadspolitiken består av.

Programmet är ett levande dokument och öppet för synpunkter. Det riktar sig till alla med intresse för bostadspolitikens möjligheter och ska vara utgångspunkt för studiecirklar och andra aktiviteter.

Stockholms stads bostadspolitiska program för nedladdning och utskrift:

Ladda ned hela programmet

Ladda ned kortversionen

Ladda ned Verksamhets­berättelse 2023

Ladda ned Verksamhets­berättelse 2022

Ladda ner Stockholmsenkät