Järvas bostadspolitiska program
Emelie Gårdeler
Järvas bostadspolitiska program

Hyresgäst­föreningen Järvas bostadspolitiska program

En av de viktigaste förutsättningarna för ett gott liv är ett bra boende. Hyresbostäder är tillgängliga för alla och har oftast god service, rimliga hyror och starkt besittningsskydd.

I detta nya Bostadspolitiska program för Järva kan du läsa om vilka frågor vi driver för att utveckla våra bostadsområden till ännu bättre platser att leva och bo på.
Vi fokuserar på de stadsdelar, som började byggas runt år 1970 (Rinkeby, Tensta, Hjulsta, Kista, Husby och Akalla), men även Bromsten omfattas till en del.
Programmet har arbetats fram på konferenser och möten i samverkan med de lokala hyresgäst­föreningarna i området och
även remissbehandlats.
Ta gärna kontakt med oss i Järvastyrelsen, om du har frågor eller synpunkter. Vi avser att uppdatera programmet varje år.
2020-03-17
Järva hyresgäst­förening
hgf.jarva@gmail.com

Hyresgäst­föreningen Järvas bostadspolitiska program