Information om cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse och för att mäta hur webbplatsen används. Vad hanterar vi för data

Trelleborg

Bostadspolitiskt program

Här kan du läsa om hur vi arbetar bostadspolitiskt i Trelleborg. För att Trelleborgs vision ska bli verklighet är det viktigt att vi samarbetar med kommunen och lokala politiker.

Sänkt borgensavgift

Hyresgästföreningen vill sänka borgensavgiften för Trelleborgshem. Allmännyttans vinster behövs i bolaget för att säkerställa soliditeten och till investeringar i renoveringar och nyproduktion.

Mer inflytande

Hyresgästerna måste få större möjlighet till inflytande över boendet, framför allt vid ombyggnad och upprustning. Det behövs en lagändring för att öka hyresgästernas möjligheter att påverka sitt eget boende.

Snabbare bygglov

Förkorta och förenkla överklagandeprocessen vid nybyggnation och ombyggnad.

Bostadsförmedling!

Inför en kommunal bostadsförmedling i Trelleborgs kommun. Ingen ska behöva vara beroende av kontakter eller kontanter för att få en bostad! Färre än idag ska behöva bo i osäkra upplåtelseformer som inneboende eller i andrahand.

Rättvis bostadspolitik

Staten ska behandla alla boendeformer rättvist! Dagens skattesystem gynnar det ägda boendet framför hyresrätten. Rättvisa skatteförutsättningar skulle ge fler nya hyresrätter. Inför ROT-avdrag för hyresfastigheter och investeringsstimulans för nyproduktion av hyreslägenheter.

Hållbart boende

Inför en miljöpremie för hållbar upprustning och skattefria underhållsfonder för hyresvärdar. Det skapar förutsättningar för en bra boendemiljö och en hållbar utveckling.