Perstorp

Bostadspolitiskt program

Här kan du läsa om hur vi arbetar bostadspolitiskt i Båstad, Perstorp, Örkelljunga, Bjuv, Ängelholm, Klippan och Åstorp.

Fem av de sju nordvästskånska kommunerna uppger att de har bostadsbrist i Boverkets bostadsmarknadsenkät. Sex av kommunerna uppger bostadsbrist i centrum.

Skåne nordväst är ett politiskt samarbete över kommungränserna i nordvästra Skåne och har som uppdrag att främja tillväxt, effektivitet och utveckling, med visionen att kommunerna upplevs som en sammanhängande stad år 2020. För att kommunerna ska utvecklas och växa måste bostäder byggas så att fler kan flytta till och bo kvar i regionen. Hyresrätter med rimliga hyror och en utbyggd kollektivtrafik är viktiga delar i en väl fungerande bostadsmarknad, och avgörande för om nordvästra Skåne är en sammanhängande och attraktiv region.

För att Skåne nordvästs vision ska bli verklighet är det viktigt att vi samarbetar med kommunerna och lokala politiker.

Vi arbetar för:

Fler hyresrätter

För att kommunerna i Nordvästskåne ska vara attraktiva måste det finnas bostäder till alla som behöver. Det behövs olika boendeformer och fler hyresrätter med rimliga hyror.

Utbyggd kollektivtrafik

En bra kollektivtrafik gör det lättare för människor att bo och arbeta i kommunerna i nordvästra Skåne. Vi vill se att Söderåsbanans användning utökas och att persontrafik införs.

Rimliga hyror

Kommunala taxor och avgifter påverkar din hyra och bör därför ligga på rimliga nivåer. Vi bevakar utvecklingen i nordvästra Skånes kommuner och påverkar beslutsfattare och politiker för att undvika kraftiga hyreshöjningar.