Information om cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse och för att mäta hur webbplatsen används. Vad hanterar vi för data

Kristianstad

Bostadspolitiskt program

Kristianstad rankas som den tionde staden med störst bostadsbrist i Sverige.

I översiktsplanen som kommunen har tagit fram, ÖP 2013, står att 4 140 lägenheter ska byggas i centrala Kristianstad fram till år 2025. 2 000 bostäder är redan planerade men för att denna plan ska bli verklighet är det viktigt att vi samarbetar med kommunen och Kristianstads politiker så att bostadsbyggandet sätter fart. Det behövs en bostadsförsörjningsplan som beskriver var kommunen tänker bygga fler bostäder och det behövs kortare och enklare beslutsprocesser. Byggs det inte fler lägenheter hotas företag i kommunen som vill anställa för att växa, och utvecklingen och välståndet stagnerar.

Vi arbetar för:

Fler hyresrätter

Det bör byggas cirka 400 bostäder per år i Kristianstad men hittills har kommunen inte lyckats nå dit. Bostadsbristen ökar – sätt fart på byggandet nu!

Rimliga hyror

Kommunala taxor och avgifter påverkar din hyra och bör därför ligga på rimliga nivåer. Vi bevakar utvecklingen i Kristianstad och påverkar beslutsfattare och politiker för att undvika kraftiga hyreshöjningar. 

Bättre boendemiljö

Alla boende bör få ett ökat inflytande över sin boendemiljö och sin bostad. Att det är rent, snyggt och ljust i området är en förutsättning för att man ska trivas i sin bostad.

Trygghet vid renoveringar

Vi arbetar för att du ska få ett bättre inflytande vid renoveringar. Vi vill begränsa antalet lyxrenoveringar som kan leda till att människor inte har råd att bo kvar.