Värnamo

Bostadspolitiskt program

Bostadspolitiskt program för Värnamo kommun

Våra förslag

Hyresnivåerna i Värnamo kommun ligger lite i överkant. Med stora investeringar i Vatten och avloppssystem finns stora risker för avgiftshöjningar vilket direkt påverkar hyresnivåerna. Det behöver byggas fler lägenheter för unga vuxna och andra personer i behov av mindre och billiga lägenheter. Flera områden i Värnamo behöver genomgå större renoveringar för att fortsätta vara ett bra och attraktivt boende för nuvarande och framtida hyresgäster

För att lösa Värnamo kommuns bostadspolitiska utmaningar föreslår Hyresgäst­föreningen att:

  1. Stoppa kommunala taxe- och avgiftshöjningar
  2. Bygg mer mindre och billiga bostäder
  3. Renovera äldre bostadsbestånd i kommunen

Hur vi tänker

Genom att hålla nere hyresnivåerna får hushållen en större köpkraft vilket hjälper tillväxten. Låga hyresnivåer ökar också attraktiviteten för kommunen vilket leder till fler medborgare i kommunen. Om vi bygger fler lägenheter och aktivt jobbar för att bygga billigt och mindre lägenheter underlättar det för unga vuxna att flytta hemifrån utan att flytta ifrån kommunen. Genom att satsa på renoveringar av bostadsområden skapas jobb lokalt i Värnamo samtidigt som det skapar ett bättre boende för hyresgästerna vilket även det ökar attraktiviteten och trivseln för kommunen.

Kontakt

Hyresgäst­föreningen Värnamo
Kim Pedersen, 073 768 66 47
kimpedersen@live.se

eller 
Boendeutvecklare Henrik Andersson, 010-459 21 09
Henrik.andersson@hyresgastforeningen.se