Halmstad

Bostadspolitiskt program

Ännu fler hyresrätter behöver byggas i Halmstad – framför allt för dem som flyttar hemifrån för första gången eller inte har den största plånboken. Bostadsbristen ska inte sätta käppar i hjulet för kommunens nä­ringsliv och utveckling.

Livet är svårt att leva utan ett hem. I hemmet finns livsbasen. Det är där vi återhämtar oss, äter, fostrar barn, vårdar relationer, städar, älskar, klappar katten, skäller på varandra och gör upp storslagna semesterplaner. I ditt hem bestämmer du och ingen annan. Att ha ett eget hem är dessutom en mänsklig rättighet.

Hemmet är också en av samhällets viktigaste delar. Att alla har ett hem där man själv bestämmer är avgörande för både välfärd och för samhällets utveck­ling. När människor mår bra i sina hem så mår samhället också bra.

I regeringsformen står det att det ålig­ger det allmänna att trygga rätten till en bostad. Det låter bra, men på många håll i Sverige är det inte så och även i Halmstad är det bostadsbrist.

I Halmstad byggs många nya hem och det är bra. Men ännu fler hyresrätter behöver byggas – framför allt för dem som flyttar hemifrån för första gången eller inte har den största plånboken. Alla som vill bo i Halmstad ska kunna göra det. Bostadsbristen ska inte sätta käppar i hjulet för kommunens nä­ringsliv och utveckling.

I Halmstad arbetar vi för:

Rimliga hyror

Att hålla hyrorna nere är en av Hyresgäst­föreningens viktigaste uppgifter. I Halmstad förhandlar vi hyrorna med både allmännyttiga HFAB och privata hyresvärdar. Med detta system vill vi tillsammans ta ansvar för att hyrorna är rimliga.

Fler hyresrätter

Mycket byggs i Halmstad, men det behövs mer. Unga som vill flytta till sitt första egna boende har det extra svårt. Därför behövs fler hyresrätter – framför allt mindre som även de med vanliga plånböcker har råd att bo i.

Trivsel, trygghet och inflytande i hemmet

Hyresgäst­föreningen hjälper hyresgäs­terna att veta vad som gäller i hyresrätt. Detta för att människor ska trivas och känna sig trygga i sina hem. Det gör vi exempelvis med öppna kvarterslokaler, aktiva medlemmar i husen och genom att göra trygghetsvandringar tillsam­mans med hyresgäster och hyresvärd.