Husdjur

I de allra flesta fall kan inte värden förbjuda hyresgäster att ha husdjur.

Det är bara i vissa situationer som värden får göra det, till exempel om huset är anpassat för allergiker. Ibland vill hyresvärden förbjuda t ex en viss hundtyp, som kamphundar. Det är tveksamt om en hyresgäst verkligen skulle kunna förlora hyresavtalet om regeln överträds. Det är egentligen inte rättsligt prövat. 

Hyresgästföreningen vill/tycker:

  • Varje hyresgäst ska ha rätt att ha husdjur, så länge denne ser till att detta inte skapar olägenheter för grannar och närboende.