Signering
Unsplash

Ombildning till bostadsrätt

Hyresgästföreningen är för ett integrerat boende med bostadsområden och stadsdelar med blandade upplåtelseformer.

Ombildning till bostadsrätt

Ombildning till bostadsrätt har framför allt skett i större städer och attraktiva stadsdelar. Därmed minskar ombildningar andelen hyresrätter i områden där de behövs som mest för att skapa ett integrerat boende. Ombildning av hyresrätter till bostadsrätt styrs i hög grad av att bostadsrätten är marknadsprissatt, i kombination med att den är skattemässigt gynnad framför hyrt boende. Hyresgäster som bor kvar i ombildade hus får sina grannar som hyresvärd och utsätts ofta för påtryckningar att köpa eller flytta.

Hur går en bostadsrättsombildning till?

Ombildning till bostadsrätt är en tidskrävande process med många steg att gå igenom. Det är du och dina grannar som bestämmer om det ska bli bostadsrätter i ert hus eller inte. Skriv inte på några papper om ombildning utan att först vara säker på att du förstår innebörden och att du vill gå med på en ombildning.

Vilka rättigheter har jag vid en omvandling till bostadsrätt?

Som hyresgäst behöver du inte köpa bostaden vid ombildning till bostadsrätt. Du har rätt att bo kvar som hyresgäst med samma villkor som tidigare. Bostadsrättsföreningen blir då din hyresvärd.

Så tycker Hyresgästföreningen om ombildning till bostadsrätt:

  • Ombildningslagen måste skärpas genom att majoritetsförhållanden vid omröstning förändras från 2/3-delars majoritet till ¾-delar, krav på att den som röstar för också genomför köp, samt att hembudsrätten för bostadsrättsföreningen avskaffas.
  • Det behövs en ny lagstiftning, en stopplag 2.0, där ombildningar av allmännyttan ska prövas av länsstyrelsen utifrån kriterier om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
  • Bostadsområden med en ensidig sammansättning upplåtelseformer ska kompletteras med boendeformer som är underrepresenterade i stället för ombildning av befintliga fastigheter.
  • En skattereform som ger de olika upplåtelseformerna mer likvärdiga ekonomiska villkor måste genomföras.