Ukraina flagga

Om kriget i Ukraina

Hur agerar Hyregästföreningen med anledning av kriget i Ukraina? Här publicerar vi aktuell information om hur vi agerar för din trygghet som medlem och i solidaritet med Ukrainas befolkning.

Uttalande med anledning av kriget i Ukraina:

En stark organisation kan göra skillnad i en orolig tid 

Det som sker i vår omvärld påverkar oss, och det finns praktiskt taget ingen som kan ha undgått att påverkas av det pågående kriget i Ukraina. På nyheter och i sociala medier ser vi miljontals människor som har fått fly sina hem för att söka skydd och trygghet i Ukrainas europeiska grannländer. Hyresgäst­föreningen fördömer det krig som Ryssland just nu utsätter Ukraina för. Som Sveriges största folkrörelse och medlem i det svenska civilsamhället vill vi visa vår solidaritet med Ukrainas befolkning och göra vad vi kan för för att säkra allas rätt till ett tryggt liv. 

Hyresgäst­föreningen är viktig för att skapa trygghet

I dessa osäkra tider vill vi alla visa solidaritet och göra vad vi kan för att skapa trygghet. Här är Hyresgäst­föreningen en viktig del. Med massor av förtroendevalda och hundratals kvarterslokaler finns vi  på plats i bostadsområden i hela landet. Vi kan snabbt mobilisera för att göra skillnad. Det kan det handla om insamlingar, utbildning, läxhjälp och alla de integrationsprojekt som föreningar redan arbetar med i hela landet. Det kan också handla om att erbjuda Migrationsverket att tillfälligt upplåta vår kursgård Solgården till flyktingboende, som Region Bäsk nu tittar på. Eller kan det handla om att samla in pengar och finnas på plats för att hjälpa flyktingar som vår medlemsrekryterare Tomas gjort.  

När kriget är över behöver Ukraina byggas upp igen 

När kriget är över kommer Ukraina att behöva omfattande hjälp med att bygga upp landet igen. Det kan det handla om att på olika sätt bidra till en återuppbyggnad av människors förlorade hem i Ukraina. Här vill vi samverka med andra organisationer i civilsamhället så att vi tillsammans bidrar på bästa sätt. 

// Uttalandet antogs av Hyresgäst­föreningens förbundsstyrelse den 15 mars 2022. //

 

Låna ut lägenhet till flyktingar

Frivilliga insatser till stöd för Ukraina

Vad kan du och din förening göra här och nu?

Här följer några exempel:

  • Använd kvarterslokalerna som en uppsamlingsplats för övriga civilsamhället, för flyktingar och för möten och insamlingar.
  • Kontakta kommunen för att stämma av samverkansmöjligheter.
  • Bjud in till samtal i kvarterslokalen.
  • Sälj fika och skänk intäkterna till insamlingar för människor på flykt och i nöd (skänk helst till väletablerade organisationer som Rädda Barnen, Röda Korset, Läkare utan gränser m.fl., som har stor vana vid att agera i kris och krig och därför gör mest nytta)
  • Anordna en loppis och skänk pengarna till insamlingar för människor på flykt och i nöd.
  • Anordna aktiviteter för boende i området och för människor på flykt, gärna i samarbete med andra organisationer. Ett exempel kan vara dagverksamhet med fika och möjlighet till samtal och lek. (För verksamhet med barn behöver alla vuxna ta del av Hyresgäst­föreningens riktlinjer gällande verksamhet för barn och gå en utbildning för trygg barnverksamhet.)
  • Bjud in till informationsträffar gällande krisberedskap
  • Anordna en ”preppingcirkel” tillsammans med ABF.

Om att upplåta lokaler för övernattning

Det har också uppkommit frågor om möjligheten att upplåta kvarterslokalerna som tillfälliga boenden för övernattning. Detta är vad som gäller:

Genrerellt övernattningsförbud:

Generellt råder övernattningsförbud i de kvarterslokaler vi disponerar. Dessa lokaler är, i enlighet med respektive boinflytandeavtal, avsedda enbart för att bedriva lokal boinflytandeverksamhet. Kvarterslokalerna ska även kunna lånas ut till hyresgäster i ett visst bostadsområde eller kvarter för att exempelvis anordna barnaktiviteter.

Fastighetsägaren behöver ta initiativet:

OM människor på flykt ska erbjudas att bo i kvarterslokalerna (vilket är en bra tanke), så är det fastighetsägaren som behöver ta det initiativet. Det är dock mycket viktigt att Hyresgäst­föreningen involveras om en fastighetsägare tar ett sådant initiativ, så att överenskommelse kan träffas i enlighet med våra boendeinflytande- och nyttjanderättsavtal. Det är bl.a. en försäkringsfråga, då Hyresgäst­föreningens verksamhetsförsäkring normalt enbart omfattar traditionell verksamhet som bedrivs i vår egen regi. Bedömningen är inte att detta angelägna kan räknas dit.
 

Medlemsrekryterare startade insamling

Tomas Boqvist är medlemsrekryterare med placering i Södermanland, och anställd i enheten för rekrytering i region Mitt och Aros-Gävle.  Tomas tar även extra uppdrag som chaufför åt ett bussbolag. När han hörde om kriget i Ukraina så startade han en insamling för att stötta mödrar och barn på flykt från Ukraina. 

Via sitt uppdrag som chaufför fick Tomas reda på att det planerades för att köra ner lastbilar  till Ukraina. I Sverige skulle bilarna skulle fyllas med insamlade varor till flyktingar i Ukraina, och efter avlastning i Polen erbjuda mammor och barn på flykt att ta sig vidare från Polen till Sverige. 

- Givmildheten var så stor, berättar Tomas, som berättar om överfulla lastbilar.  

Tomas samlade in närmare 14 000 kronor via kollegor och andra kontakter. Detta skänkte han till en stiftelse som långsiktigt finns på plats i Ukraina med hjälp på plats. Tanken hade varit att få med sig 15 flyktingar hem till Sverige, men så blev det inte eftersom de hellre ville till Polen. 

- Vi hade kunnat få med oss 10-15 mammor till Sverige men de ville stanna i Polen, eftersom de tror att kriget snart tar slut. Nu hjälper vi dem så gott vi kan på plats istället och det känns jättebra att kunna bidra så här, säger Tomas.