Två män i ett fönster
Daria Shevtsova/Pexels

Vem får bo kvar om vi separerar?

Svaret är att det beror på omständigheterna. Här hjälper vi dig att räta ut alla frågetecken kring vem som har rätt till hyreslägenheten när du och din sambo separerar.

Vem får lägenheten vid separation?

Vid en separation är det oftast två personer som behöver ett nytt boende. Men vem får lägenheten vid separation och vem har störst rätt till lägenhet vid separation? Läs vidare.

Bostäder som skaffas gemensamt

När ett par har skaffat en lägenhet för att använda som gemensam bostad är det den som bäst behöver lägenheten som har rätt att få den efter en separation. Det gäller oavsett vem av samborna som står som hyresgäst på hyresavtalet. Hyresvärden måste godta den hyresgäst som tilldelas lägenheten i bodelningen. 

Bodelning av hyresrätt om samboförhållande upphör

När ett samboförhållande upphör ska sambornas gemensamma bostad och bohag fördelas genom bodelning, om en av samborna begär det. En bodelning innebär att det gemensamma boet ska delas upp efter en separation. Detta sker utifrån vissa rättsliga principer. Bodelning ska dokumenteras i en skriftlig handling och undertecknas av samborna. En förutsättning för att bodelningen ska omfatta lägenheten är att den skaffats för att användas som gemensam bostad. 

Bodelning om ni har barn eller vid synnerliga skäl

Om ni har gemensamma barn, eller om det finns andra synnerliga skäl, kan den ena sambon få rätt att ta över även en lägenhet som den andra sambon skaffat ensam. Om ni har skrivit ett samboavtal kan ni ha avtalat bort de här reglerna. 

När man inte kan komma överens om vem som ska bo kvar

Om ni inte kan komma överens kan ni begära att tingsrätten utser en advokat som bodelningsman. Då få ni betala ansökningsavgift till tingsrätten och advokatens arvode. Det finns dock inget krav på att en bodelning sker via tingsrätt.

När en part hade lägenheten innan

Om du har en lägenhet innan du träffar din sambo har hen ingen rätt till lägenheten. Vägrar sambon att flytta kan du vända dig till kronofogdemyndigheten för att få hjälp med avhysningen. 
  
Om ni däremot hade skaffat lägenheten för att bo där tillsammans ska den ingå i bodelningen om en av er begär det. Även om bara en av er står på kontraktet. Situationen är också annorlunda om ni har barn. 

Få mer information

Som medlem kan du alltid kontakta oss om du vill ha mer information. För hjälp med bodelning ska du kontakta en familjerättsjurist.

Läs mer om vår medlemsförmån gällande familjerätt

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies