Inredningsdetaljer i ett rum
Grovemade/Unsplash

När är man sambo?

Att vara sambo är inte samma sak som att bo ihop med någon. Här reder vi ut vad det egentligen innebär att vara sambo. Det är viktigt att känna till om man exempelvis ska göra en bodelning eller vill överlåta lägenheten.

Sambolagen bestämmer när man är sambo

När två personer bor stadigvarande tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll är de att betrakta som sambor, enligt sambolagen

Ska ha haft ett stadigvarande sammanboende

För att ett samboförhållande ska anses som stadigvarande ska det ha haft viss varaktighet eller varit menat att ha det. Man pekar i förarbetena till lagen på att man bör ha bott tillsammans i minst sex månader, men också att det beror på helhetsbedömningen av alla relevanta omständigheter. 

Vad är ett parförhållande?

Med parförhållande menas ett förhållande som i normalfallet omfattar ett sexuellt samliv. Tidigare användes benämningen ”äktenskapsliknande förhållande” i lagtexten. 

Gemensamt hushåll

Om man delar på alla vardagsgöromål i hushållet och har gemensam ekonomi, då har man i lagens mening ett gemensamt hushåll.

Få mer information

Som medlem i Hyresgäst­föreningen kan du alltid kontakta oss om du vill ha mer information. 

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies