Två barn och en vuxna sitter i en soffa och läser en bok.

Trångboddhet – hur många får bo i lägenheten?

Behöver du en större lägenhet? Du är inte ensam. Hundratusentals svenskar bor för trångt. Här kan du läsa om trångboddheten i Sverige och vilka regler som gäller för hur många som får bo i en lägenhet.

Hur många personer får bo i lägenheten?

Det finns ingen lag som säger hur många som får bo i en lägenhet eller hur många kvadratmeter man ska ha per person. Däremot får en hyresvärd sätta upp regler för hur många som får bo i lägenheten.

En vanlig regel hos hyresvärdar är att det inte får bo fler än tre personer i en enrummare med kök. I en lägenhet med fler rum är en vanlig regel att det får bo högst två personer per rum (köket undantaget), alltså fyra personer i en tvårummare och sex personer i en trerummare och så vidare. Som medlem kan du få hjälp i tvister med hyresvärden.

Vilka problem skapar trångboddheten?

Trångboddheten är en konsekvens av bostadsbrist, höga boendekostnader och en växande befolkning. Trångboddhet kan öka risken för sömnproblem, skapa en oroligare hemmiljö och påverka hälsan och studieresultaten negativt. 

Vad tycker Hyresgäst­föreningen om trångboddhet?

Hyresgäst­föreningen ser allvarligt på problemet med trångboddhet. Men regler om max antal boende i bostaden löser inte problemet. Vi anser att trångboddhet bekämpas bäst genom en blandning av bostadspolitik och arbetsmarknadsåtgärder, dvs tillräckligt många bostäder till rimliga hyror, samt åtgärder för full sysselsättning. Det behöver också byggas fler hyresrätter som passar för större hushåll. 

För att lösa problemen med bostadsbrist och trångboddhet försöker vi påverka politiken med opinionsbildning, faktarapporter och konkreta förslag. Som medlem kan du vara på och påverka! Välkommen att engagera dig

Trångboddhet kan öka risken för sömnproblem, hälsoproblem och försämrade studieresultat.

Vad räknas som trångboddhet i Sverige?

Graden av trångboddhet beror på vilka som bor i hushållet och vilka behov de har. Lever man ihop som ett par kan det räcka med ett sovrum. Bor det större barn i hushållet kan de behöva egna rum för att alla ska kunna sova gott och ostört kunna göra sina läxor.

Enligt Statistiska centralbyråns norm 2 räknas ett hushåll som trångbott om det finns fler än två boende per sovrum, kök och vardagsrum oräknade. Enligt den striktare norm 3 är ett hushåll trångbott om det bor fler än en boende per sovrum, med undantag för sammanboende som förväntas dela sovrum. Här ska varje barn dessutom ha ett eget rum, för att hushållet inte ska räknas som trångbott. 

Hur definierar EU trångboddhet?

EU:s definition för trångboddhet utgår också från förhållandet mellan antal rum och personer i hushållet. För att inte klassas som trångbott ska varje sammanboende par och varje vuxen ha varsitt rum, utöver ett vardagsrum. Om barn behöver egna rum eller om de kan dela, beror på faktorer som ålder och om de är av samma kön.

Hur många är trångbodda i Sverige?

Baserat på statistik från 2022 är 16,5 procent av personer i flerbostadshus trångbodda i Sverige, enligt norm 2. Det motsvarar nästan 745 000 personer som bor i lägenheter där fler än två personer delar sovrum. Enligt EU:s definition är trångboddheten i Sverige 17 procent, vilket är strax över EU-genomsnittet på 16,8 procent.

Vilka grupper är mest trångbodda?

Vuxna under 40 år är mer trångbodda än äldre och pensionärer. Det beror på att yngre vuxna oftare bor tillsammans med sina barn. En tredjedel av alla barn är trångbodda (2022). Utrikesfödda svenskar är oftare trångbodda än personer födda i Sverige.