råttor i lägenhet

Råttor i lägenhet

Att ha råttor i sin lägenhet kan upplevas som otrevligt – och i värsta fall bli dyrt. Råttor är nämligen skadedjur som både kan orsaka stora materiella skador och sprida smitta.

Råttor har alltid levt nära människor och trivs i områden där vi bor tätt. Det är dessvärre svårt att skydda sig helt från dessa skadedjur. Här går vi igenom tecken på att du har råttor i hemmet, vad du har för rättigheter som hyresgäst och vad du kan göra för att undvika oönskat besök.

Tecken på råttor i lägenheten

Spillning, tassavtryck på golvet eller gnagmärken är några av de mest förekommande tecken på att en har oönskat besök av råttor. Nedan går vi igenom de vanligaste varningssignalerna:

 • Råttspillning

Spillningen från en brunråtta är mörkbrun och har en avsmalnande, spindellik form. Råttor producerar omkring 40 spillningar per natt.

 • Fotspår

Det är lättast att upptäcka råttornas fot- och svansmärken i dammiga områden som inte används speciellt ofta. Om du är osäker på om det är råttspår kan du strö lite fint mjöl längst en sträcka i lägenheten och se om du hittar några spår nästkommande dag.

 • Skrapljud

Om du hör skrapljud under nattetid kan det vara ett tecken på att svartråttan är på besök. De är duktiga klättrare och kan enkelt ta sig ända upp i loftutrymmen. Brunråttor är däremot inte lika bra klättrare som svartråttorna- vilket innebär att du hör deras steg på golvbrädor och dylikt.

 • Gångar

Brunråttorna gräver omfattande underjordiska gångar för matförvaring, skydd och för att bygga bo. De gräver oftast sina gångar intill fasta föremål eller byggnader, men även i exempelvis trädgårdar.

 • Märken

Fläckar och mörka märken på ytor eller föremål kan vara tecken på att råttor är i farten. Råttor har dålig syn och springer oftast längst golvlister och väggar. De stöter ibland in i föremål och lämnar då spår efter sig. 

Vad ska man göra om man upptäcker råttor i lägenheten?

Har du problem med råttor i din lägenhet är det ett ärende för hyresvärden. Råttor i lägenheten/väggen räknas som en skada eller brist i lägenheten, och hyresvärden har därmed en skyldighet att utrota ohyran. Om du som hyresgäst upptäcker att du har råttor i lägenheten bör du informera din hyresvärd, detta eftersom sanering krävs. Du är sedan skyldig att följa de anvisningar hyresvärden ger för att saneringen ska kunna genomföras på ett bra sätt. 

Kan råttor i hyresrätten ge sänkt hyra?

Orsakar råttor skador eller brister i lägenheten eller källaren har du som hyresgäst rätt till ersättning för de skador som beror på hyresvärdens försummelse. I dessa skador innefattas person- och sakskador, men också förmögenhetsskador som flyttkostnader eller kostnader för dubbelt boende.

Som hyresgäst kan du även ha rätt till hyresnedsättning för besväret. Idag är det snarare regel än undantag att hyresvärdar skrivit in en klausul i hyresavtalen om att hyresgästen inte har rätt till ersättning för den tid hen har ohyra i bostaden.

För att åtgärda problemet med råttor kan hyresvärden ha rätt att renovera delar av lägenheten (en så kallad standardhöjning) - och därefter höja hyran. Det är miljöförvaltningen som förelägger hyresvärden att åtgärda problemet, och då kan det leda till en hyreshöjning för hyresgästen.

Som hyresgäst bör du se till att anmäla ohyran till ditt försäkringsbolag. Om det uppstår en tvist med hyresvärden blir försäkringsbolaget delaktiga och försäkringen kan ibland ge hyresgästen ersättning.

Minska risk för råttor i lägenheten

 • Sortera hushållssoporna på rätt ställe. Kasta inte sopor bredvid kärlen.
 • Håll rent i förrådsutrymmen. Placera kartonger på hyllor.
 • Se till att mat inte ligger framme.
 • Undvik att mata fåglar i närheten av lägenheten – råttor finns där mat finns.
 • Kontrollera att galler till golvbrunnar sitter fast samt att det finns vatten i dem som hindrar gnagarna.
 • Se till att så kallade genomföringar, till exempel under diskbänken, för rör och kablar är täta. Något som brukar glömmas bort är genomföringar till elementrör.

Få mer information

Som medlem i Hyresgäst­föreningen är du också alltid välkommen att kontakta oss för att få mer information.