badanka, översvämning, fuktskada, badrum, lägenhet
iStock

Fuktskada i lägenhet

Fuktskador kan ta lång tid att åtgärda, därför gäller det agera snabbt. Som hyresgäst kan du ha rätt till nedsättning av hyran medan fuktskadan åtgärdas. Här reder vi ut dina rättigheter vid fuktskada.

Hyresvärdens skyldighet vid fuktskada

Hyresvärden är skyldig att se till att din lägenhet är fullt brukbar som bostad enligt allmän uppfattning. I dessa skyldigheter ingår att hindra uppkomsten av olägenheter för människors hälsa, såsom fuktskador. Vid uppkommen skada är hyresvärden skyldig att åtgärda denna.

Så gör du om hyresvärden inte tar ansvar

Om hyresvärden inte frivilligt åtgärdar brister kan du som hyresgäst vända dig till hyresnämnden och ansöka om ett åtgärdsföreläggande. Du kan även göra en anmälan till kommunens miljöförvaltning.

Dokumentera vattenskadan – hyresgästen äger bevisbördan

Det är du som hyresgäst som har bevisbördan vid fukt- eller vattenskada. Det innebär att du måste kunna bevisa påståendet om att lägenheten är bristfällig. Om det blir en prövning i rätten behöver du kunna bevisa bristens förekomst och omfattning. Se därför till att dokumentera skadan genom att ta exempelvis ta foton, om det exempelvis blivit översvämning i badrummet, eller om det finns synliga skador på golv, tak, och väggar från fukt. 

Anmäl skadan direkt – du kan få hyresnedsättning

Se till att anmäla felet vid fuktskada direkt. Det kan ta lång tid att få en fuktskada åtgärdad. Under tiden som lägenheten är i bristfälligt skick kan du som hyresgäst ha rätt till skälig nedsättning av hyran. Nedsättningen räknas vanligtvis från det att du felanmäler till hyresvärden och till dess att skadan blivit åtgärdad. Nedsättningens storlek bedöms utifrån hur mycket bristen påverkat möjligheten att använda lägenheten som bostad.

Kontakta oss

Som medlem i Hyresgäst­föreningen kan du alltid kontakta oss om du vill ha mer information.

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies