Bilden visar detaljer på en köksbänk
Al Kawasa

Vad är en hyressättningsavgift?

Du kanske har upptäckt att du betalar något som kallas hyressättningsavgift. Här förklarar vi vad det är och på vilket sätt avgiften gynnar hyresgästerna i förhandling om hyran med hyresvärden.

Avgiften finansierar vår förhandlingsverksamhet

Hyressättningsavgiften är en avgift som Hyresgäst­föreningen tar ut för att förhandla hyror. Avgiften används för att finansiera vår förhandlingsverksamhet.

Vad är en förhandlingsklausul

Alla som har en förhandlingsklausul i sitt hyresavtal betalar hyressättningsavgiften. Från 2012 är avgiften 12 kronor per lägenhet och månad och ingår i hyran. Den hyresgäst som själv förhandlar sin hyra betalar ingen avgift.

Förhandlingsklausulen innebär att du och hyresvärden följer de överenskommelser som värden och Hyresgäst­föreningen träffar i förhandling, till exempelvis gällande hyran. 

Om du hellre vill förhandla själv med hyresvärden

Om du inte vill omfattas av de kollektiva förhandlingarna kan du och värden skriva en överenskommelse som att slopa förhandlingsklausulen. Det kan dock inte ske förrän du hyrt lägenheten i tre månader.

Vad är bruksvärdeshyra?

Få mer information

Som medlem i Hyresgäst­föreningen kan du alltid kontakta oss om du vill ha mer information. 

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies