kvinnor på kontor arbetar tillsammans med sina datorer

Vad är en hyressättningsavgift?

Du kanske har upptäckt att du betalar något som kallas hyressättningsavgift. Här förklarar vi vad det är och på vilket sätt avgiften gynnar hyresgästerna i förhandling om hyran med hyresvärden.

Hyressättningsavgiften finansierar förhandlingsverksamheten

Hyressättningsavgiften finansierar det förhandlingsarbete Hyresgäst­föreningen är skyldiga att utföra i alla fastigheter som har en förhandlingsordning. Förhandlingsordning betyder att det finns en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäster om att hyran ska förhandlas.

Finns det en överenskommelse om hyresförhandling med hyresvärden förhandlar vi alla hyror och villkorsändringar oavsett om du är medlem i Hyresgäst­föreningen eller inte. Det gör att det är samma regler som gäller för alla som bor i ett hus. Hyressättningsavgiften används också till att svara på frågor om förhandlingarna och om hyran från hyresgäster, oberoende om de är medlemmar eller inte.

Varför behövs en hyressättningsavgift?

Förhandlade hyror och avgiften som finansierar förhandlingen är ett viktigt skydd för hyresgästen. Om hyresvärdarna hade fått sätta hyran själva, utan förhandling hade den varit betydligt högre. Under 2024 var skillnaden mellan hur mycket hyresvärdarna ville höja hyran och vad resultatet blev efter förhandling 25 gånger större än hyressättningsavgiften. Totalt sett gav förhandlingen om hyrorna 2024 en besparing åt hyresgästerna på 5,7 miljarder kronor.

Hur hög är hyressättningsavgiften?

Från 2012 är avgiften 12 kronor per lägenhet och månad och ingår i hyran. Alla som har en förhandlingsklausul i sitt hyresavtal betalar hyressättningsavgiften. Den hyresgäst som själv förhandlar sin hyra betalar ingen avgift.

Förhandlingsklausulen innebär att du och hyresvärden följer de överenskommelser som värden och Hyresgäst­föreningen träffar i förhandling, till exempelvis gällande hyran. 

Måste jag betala hyressättningsvgift?

Nej. Vill du förhandla hyran själv behöver du inte betala hyressättningsavgift. Det kallas för individuella förhandlingar. Vill du förhandla själv och inte omfattas av de kollektiva förhandlingarna kan du och värden skriva en överenskommelse som att slopa förhandlingsklausulen. Det kan dock inte ske förrän du hyrt lägenheten i tre månader. 

Få mer information

Som medlem i Hyresgäst­föreningen kan du alltid kontakta oss om du vill ha mer information. 

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies