Tre personer i möte.

Hyressättning - Hur sätts hyran i Sverige?

Den svenska modellen för hyressättning bygger på förhandling mellan hyresvärden och hyresgästerna. Här kan du läsa vad det innebär och vad Hyresgäst­föreningen tycker om den svenska hyressättningsmodellen.

Så funkar hyressättningen i Sverige

I Sverige har vi en modell för hyresmarknaden som vilar på tre ben. De tre benen är bruksvärdeshyror, ett kollektivt förhandlingssystem och en stor allmännyttig hyressektor. Modellen ska balansera hyresgästernas och fastighetsägarnas intressen.

Vad tycker Hyregästföreningen om den svenska modellen för hyressättning?

  • Med lokala modeller för systematisk hyressättning tar hyresmarknadens parter ansvar för en hyressättning med bruksvärdet som grund.
  • I hyressättningen ska hänsyn tas till hur fastighetsägaren sköter och underhåller sitt hus.
  • Bruksvärdeshyror innebär att likvärdiga lägenheter ska ha lika hyra och att hyran ska spegla hyresgästernas allmänna värderingar.
  • Kollektivt förhandlade hyror balanserar parternas intressen och är bättre än både marknadshyror och hyresreglering.
  • En stor hyressektor förutsätter ett system för rimliga och förutsägbara hyror som människor kan betala, och som gör att fastighetsägare vill investera.