Två barn gungar

Studsmatta - Vilka regler gäller om du bor i lägenhet?

Många av framför allt de yngre hyresgästerna drömmer om att ha en studsmatta på gården. Här berättar vi om vilka regler som gäller och tipsar dig kring hur du ska agera om du vill ha en studsmatta i ditt bostadsområde.

Om jag bor i lägenhet - får jag sätta upp en studsmatta på min uteplats eller innergård?

Har du en egen uteplats, som hör till din lägenhet och som du själv sköter om, kan du i regel ställa en studsmatta där. Många hyresvärdar har dock egna ordningsregler om studsmatta, så kolla med din hyresvärd om du är osäker på vilka regler som gäller. Du får aldrig ställa en studsmatta på fastighetsägarens mark utan tillstånd.

Varför får jag inte ha en studsmatta på gemensamma ytor?

Trots att rätten att utnyttja gemensamma lekplatser, gräsmattor med mera ingår i hyran får man inte placera ut en studsmatta utan hyresvärdens tillstånd. En del hyresvärdar skriver också in i sina ordningsregler att hyresgästerna inte får sätta upp studsmattor på gemensamma ytor. Som skäl för detta anger man vanligen att man inte vill riskera att bli skadeståndsskyldig om en olycka skulle inträffa, eftersom fastighetsägaren har ansvar för säkerheten.

Be hyresvärden om tillstånd att sätta upp en studsmatta

Om du vill ha en studsmatta på gemensamma ytor är det därför viktigt att du ber om hyresvärdens tillstånd i förväg.  Om du förklarar hur studsmattan ska användas, vilken skyddsutrustning som finns, och att någon vuxen alltid kommer att finnas på plats och övervaka, kanske värden går med på att ni sätter upp en studsmatta på en gemensam yta utomhus i bostadsområdet. Detta är dock som sagt helt upp till den enskilda hyresvärden och ingenting man kan ta för givet.

Ett avtal kan reglera ansvaret för studsmattan

Ett sätt att få hyresvärdens tillstånd att ha en studsmatta på den gemensamma gården kan vara att hyresgäst och hyresvärd upprättar ett avtal som reglerar vem som bär ansvaret för studsmattan.

I avtalet ska kan det framgå vem som har ansvar för utrustningen och säkerheten och att hänsyn ska tas till placering och risk för störningar för övriga boende.

Studsmattan får inte störa dina grannar

Tänk på att du som hyresgäst har ett ansvar att inte störa dina grannar, oavsett tid på dygnet. Du har också ett ansvar för dem som besöker dig. Även om du får tillstånd att sätta upp en studsmatta kommer det innebära mycket lek och skoj, men kanske också högre ljud än vanligt. Tänk på ljudnivån och var lyhörd ifall dina grannar blir besvärade av ljuden.

Få mer information

Som medlem i Hyresgäst­föreningen kan du alltid kontakta oss om du vill ha mer information.