En man och en kvinna odlar i lägenheten

Hur får jag inflytande i mitt bostadsområde?

Du kanske har förslag på saker som skulle kunna förbättras i ditt bostadsområde, men du är osäker på hur du ska gå tillväga. Här kan du läsa vart du kan vända dig och vem som bestämmer över vad.

Du kan göra mycket i bostadsområdet

Ordna en träff med grannarna, fixa ett möte med bostadsbolaget eller bilda en lokal hyresgäst­förening. Det finns mycket du kan göra för att påverka ditt bostadsområde tillsammans med andra.

Vem bestämmer vad?

För att kunna påverka gäller det att man vet vem man ska prata med. Bostadsbolaget äger husen, gårdarna och ofta marken runt husen. 
Kommunen beslutar om stadsplanering, samhällsservice och infrastruktur. Staten bestämmer villkoren för bostadspolitiken. 

Hyresgäst­föreningen i ditt bostadsområde

Det finns ungefär 1 500 lokala hyresgäst­föreningar i bostadsområden runtom i landet – och i ännu fler områden finns det husombud eller arbetsgrupper. Den lokala hyresgäst­föreningen har en styrelse som väljs av medlemmarna en gång om året. Kontakta oss för att få veta vad vi har för verksamhet i ditt bostadsområde. 

Boinflytande

Många bostadsföretag arbetar aktivt med boinflytande. Genom boinflytandet kan du som hyresgäst påverka din boendemiljö, bostadsföretagets prioriteringar, upprustningar och liknande. Det är väldigt olika hur boinflytandet är organiserat. Ofta finns samrådsgrupper eller kommittéer där hyresgäster och bostadsbolag träffas. Kontakta oss för att få veta hur det funkar i ditt bostadsområde. 

Ordna ett möte

Saknar du någon aktivitet där du bor? Då kan du själv se till att den påbörjas. Ett bra första steg är att bjuda in grannarna till ett möte. Ta kontakt med Hyresgäst­föreningen så hjälper vi dig.
 
Vår policy för ett framgångsrikt arbete med boinflytande: 
Boinflytande, som vi vill ha det! (pdf)

Få mer information

Som medlem i Hyresgäst­föreningen kan du alltid kontakta oss om du vill ha mer information.