man_entre_gitarr_flytta

Vräkning - vem kan bli vräkt?

Har du fått hot om vräkning från din hyresvärd på oskäliga grunder? Som medlem i Hyresgäst­föreningen kan du få juridisk hjälp. Vi kan företräda dig i domstol om det skulle behövas. Läs mer om vad en vräkning och vilka lagar och regler som gäller.

Vad innebär en vräkning?

En vräkning innebär att du som hyresgäst blir tvingad att flytta från din bostad. Det kan vara på grund av att du inte har betalt din hyra, stört andra hyresgäster en längre tid eller använt din bostad till olaglig verksamhet. Det kan även bero på att du hyrt ut din lägenhet i andrahand utan tillåtelse från din hyresvärd. Det är Kronofogden som tar beslutet och utför en vräkning.

Hur går en vräkning till?

En uppsägning kan gå till på lite olika sätt och i slutändan komma att avgöras i hyresnämnden eller tingsrätten beroende på omständigheterna. Om hyresvärden anser att du uppfyller kraven för vräkning kan hyresvärden också kontakta Kronofogden direkt och ansöka om avhysning för att hyresgästen ska vräkas och tvingas flytta. Du får då hem ett brev med ett delgivningskvitto som du behöver skriva under och skicka tillbaka till Kronofogden. Detta är beviset på att du tagit del av informationen om vräkningen.

Tillsammans med ditt delgivningskvitto får du riktlinjer om din vräkning och hur lång tid du har på dig att svara och motsätta dig vräkningen. Anser du att hyresvärden inte har grunder för att vräka dig kan du skicka ett brev till Kronofogden där du motsätter dig (bestrider) vräkningen.

Som medlem kan du alltid höra av dig till oss på Hyresgäst­föreningen för råd om du hotas av vräkning.

Vad händer på vräkningsdagen?

På vräkningsdagen kommer Kronofogden tillsammans med din hyresvärd ut till lägenheten för att inspektera den. Om du inte har flyttat ut innan det angivna datumet byts låset på lägenheten och dina ägodelar magasineras i upp till tre månader. Du riskerar en betalningsanmärkning, och att bli krävd på pengar för låsbytet och andra kostnader, om det blir nödvändigt med en avhysning. 

När kan jag bli vräkt?

Det finns flera tillfällen när du enlig hyreslagen riskerar att bli vräkt. Några exempel på sådana situationer är följande:

  • Störningar. I hyreshus är det normalt med en viss ljudnivå men väsnas du för mycket kan detta räknas som störande ljud och du riskerar att bli vräkt.
  • Vanvård. Du som hyresgäst har vårdplikt för lägenheten som innebär att du ska vara aktsam och hålla den ren och fin. Vanvårdar du den kan din hyresvärd ha rätten att avhysa dig.
  • Andrahands­uthyrning utan tillstånd. För att hyra ut din hyresrätt i andrahand behöver du ett tillstånd från din hyresvärd. Har du inte detta riskerar du vräkning.
  • Brottslig verksamhet. Skulle du använda din hyresrätt för olaglig verksamhet såsom att förvara droger eller vapen har din hyresvärd rätt att säga upp ditt hyreskontrakt.

Uppsägning på grund av obetald hyra

  • Obetald hyra. Om du inte betalar hyran i tid har hyresvärden goda grunder för att vräka dig. Vid en uppsägning på grund av obetald hyra har du tre veckor på dig att betala din skuld för möjligheten att få bo kvar.

Hyresgäst­föreningen finns vid din sida!

Hyresgäst­föreningen finns vid din sida när du riskerar att bli bli av med din bostad. Som medlem kan du få hyresjuridisk rådgivning och vi kan företräda dig i domstol om du blivit uppsagd. Vi är en stark och kunnig organisation som kämpar för ett tryggt samhälle där alla har rätten till ett hem där man kan bo kvar. Hos oss kan du vara med och påverka och se till att hyresbranschen får schyssta villkor både för dagens och morgondagens hyresgäster. 
 

Viktigt att tänka på

Om du blir uppsagd ska du alltid ta kontakt med Hyresgäst­föreningen så att du får information om vad som gäller i din specifika situation och för att få professionell hjälp. Det som beskrivs på den här webbsidan är bara en allmän och kortfattad information.

Få mer information

Som medlem i Hyresgäst­föreningen är du alltid välkommen att kontakta oss för att få mer information.