kalla fakta
okänd
Rapporten Kalla fakta 2024.

Kalla fakta om hur vi bor 2024

Rapporten, Kalla fakta om hur vi bor i region Västra Sverige 2024, är ett verktyg för den som vill delta i samhällsdebatten i allmänhet och i den bostadspolitiska debatten i synnerhet. Med rapporten hoppas vi kunna erbjuda en gemensam bas att stå på för att fatta kloka beslut som kommer att forma bostadsmarknaden för lång tid framöver.

Det är nu nionde gången som Hyresgäst­föreningen region Västra Sverige ger ut rapporten ”Kalla fakta om hur vi bor i region Västra Sverige”. Här beskrivs grundläggande fakta om boendet i Västsverige. Vi har samlat statistik från olika officiella källor i rapporten.

Rapporten ger en bra överblick över de företeelser, mönster, mekanismer och utmaningar som rör boendesituationen. Med samlade fakta om nuläget på bostadsmarknaden blir det möjligt att blicka framåt och komma fram till lösningar på de problem som existerar idag.

I rapporten blir flera mönster tydliga. Vi ser att prisuppgången för att bygga bostäder har varit extrem. Mellan 1994 och 2021 har byggpriserna ökat cirka fem gånger mer än inflationen. Rapporten redovisar också att hyrorna har stigit mer än allt annat. Kostnaden för att bo i hyreshus har stigit nästan dubbelt så mycket som andra priser under perioden 1991 till 2022.

Det är en utveckling som får konsekvenser. Tillgång till bostad är ett grundfundament för människors tillvaro och utveckling. Ett samhälle där det finns gott om bostäder och goda kommunikationer i närhet till arbetsmarknad och utbildningar möjliggör tillväxt, utveckling och morgondagens välfärd.