Regionkontoret stängt
Johan Öhman
Regionkontoret stängt.

Uppdaterad 29 april: Vi anpassar vår verksamhet med anledning av corona

På grund av coronavirusutbrottet kommer stängningen av regionkontoret och Arena:Första Lång på Första Långgatan 17B i Göteborg för externa besökare att förlängas till den 14 augusti. Detta gör vi med omsorg om våra medarbetare och besökare.

Trots rådande omständigheter pågår det mesta av vår verksamhet precis som vanligt. Vi förhandlar fortfarande hyror och vi hjälper fortfarande medlemmar som behöver juridisk stöd i boendefrågor. Men det finns saker som vi behöver göra annorlunda eller skjuta upp på grund av coronavirus Covid-19. I nuläget planerar vi att hålla kontoren stängda till den 14 augusti men vi följer myndigheternas rekommendationer och fattar löpande beslut.

Vi stänger kontoren men arbetar vidare

Hyresgäst­föreningens samtliga kontor är stängda för externa besökare. Detta gör vi med omsorg om våra medarbetare och besökare. Som förtroendevald når du medarbetare via telefon och e-post. Medlemmar som inte finner svar på vår hemsida hänvisar vi till vår rådgivning (endast för Hyresgäst­föreningens medlemmar) på 0771 443 443 eller radgivningen@hyresgastforeningen.se

Föreningarnas årsmöten och regionens fullmäktige

Regeringens har beslutat att tillsvidare förbjuda folksamlingar med fler än 50 personer samt rekommenderar personer över 70 år att undvika sociala kontakter. Därför får de föreningar som inte redan genomfört sina årsmöten skjuta upp dessa tills det är möjligt att genomföra fysiska möten igen.

Även regionens fullmäktige skjuts fram till dess fysiska möten kan hållas igen. Förbundet har fått i uppdrag att ta fram en lösning för vi ska kunna genomföra digitala möten. Det är viktigt för demokratin att ingen lämnas utanför på grund av tekniska begränsningar eller datorkunskaper.

Respektive förening får stå för eventuella kostnader i samband med att årsmötena skjuts upp. Samma regler gäller för regionernas fullmäktigemöten.
Till dess att föreningarnas årsmöten för 2020 har genomförts gäller de val som gjordes 2019. Om föreningen inte hinner genomföra sitt årsmöte innan regionfullmäktige gäller alltså de val av fullmäktigeledamöter som genomfördes 2019. Den beslutade nomineringstiden till regionens årsmöte kvarstår. Valberedningen kommer att arbeta med dessa nomineringar precis som tidigare.

Förbundsstämman

Årets förbundsstämma skjuts i nuläget upp till hösten 2020. Förbundet har fått i uppdrag att undersöka de praktiska förutsättningarna för att senarelägga stämman.

Övriga möten

Styrelser och arbetsgrupper bör genomföra sina möten digitalt eller över telefon i så stor utsträckning som möjligt. Den inplanerade förtroendemannadialogen om 51/22-målen skjuts fram. Övriga aktiviteter som innebär fysiska möten ska inte genomföras fram till den 4 maj, då nya beslut fattas.

Kvarterslokaler

Fram till den 4 maj får kvarterslokaler inte användas för sammankomster där smittspridning kan förekomma. Lokalansvarig som tillhör en riskgrupp eller är oroliga för smittspridning behöver inte genomföra arbetsuppgifter som innebär kontakt med andra, såsom nyckelöverlämning och städinspektion. Det är bra om lokalansvariga kan hitta andra lösningar för dessa arbetsuppgifter.

Vi samlar informationen på ett ställe

Håll dig uppdaterad om Hyresgäst­föreningens hantering av coronaviruset och få svar på vanliga frågor som våra medlemmar har genom att besöka www.hyresgastforeningen.se/corona

Föreningar som haft årsmöte 2020:

 • Angered
 • Frölunda
 • Kungsbacka
 • Mölndal
 • Norra Göteborg

Föreningar som inte haft årsmöte 2020:

 • Centrum
 • Hisingen
 • Härryda
 • Partille-Lerum
 • Södra Bohuslän
 • Västra Göteborg
 • Östra Göteborg
 • Varberg