Corona
Hyresgäst­föreningen

Information om coronaviruset

Som ett led i att ta vårt samhällsansvar kring smittspridning av coronaviruset COVID-19 har Hyresgäst­föreningen beslutat att vidta åtgärder. Här kan du läsa mer om Hyresgäst­föreningens rekommendationer i samband med utbrottet av coronaviruset.

Information med anledning av coronaviruset COVID-19 

Som ett led i att ta vårt samhällsansvar kring smittspridning av coronaviruset COVID-19 har Hyresgäst­föreningen beslutat att vidta en rad åtgärder. Hyresgäst­föreningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi fattar löpande beslut i enlighet med dessa. Denna sida uppdateras kontinuerligt.

Restriktioner tas bort 9 februari 

Förbundschefen har den 4 februari 2022 beslutat att:

 • I enhetlighet med regeringens och Folkhälsomyndighetens beslut; besluta att samtliga tillfälliga och vidtagna åtgärder med anledningen av covid-19 upphör att gälla i organisationen fr.o.m. onsdagen den 9 februari.
 • En succesiv återgång till våra kontor sker under februari månad för att anpassa och förbereda verksamheten. From 1 mars gäller ordinarie verksamheten och sker i enlighet med tidigare fattade beslut om nationella riktlinjer för distansarbete.  Ledningsgruppen kommer löpande att följa och utvärdera återgången samt inleda ett arbeta med att tillsätta en innovationsgrupp/omvärldsspaning om framtidens arbetssätt.
 • Medlemsrekyteringen vid dörr återupptas onsdag 9 februari.
 • Utöver detta har förbundsstyrelsens arbetsutskott (AU) beslutat att upphäva beslutet om pausad privatuthyrning av kvarterslokalerna fr.o.m. 9 februari. Det är fortsatt viktigt att beakta smittspridningen i samhället och följa de förhållningsregler som gäller vid sjukdomssymtom.
 • Beslutet om att ge de lokala hyresgäst­föreningarna dispens att senarelägga sina årsmöten fram till 31 mars kvarstår.

Information uppdaterad 2022-02-04

Årsmöten får flyttas till senast 31 mars

AU har vidare beslutat att ge lokala hyresgäst­föreningar dispens att genomföra sina årsmöten vid senare tillfälle, dock senast 31 mars 2022. Förbundsstyrelsen har i ett tidigare beslut möjliggjort för hybrida årsmöten. Varje region kommer inom kort att få ut en tekniklåda med utrustning för att kunna stötta de förtroendevalda att genomföra årsmöten i hybrid form.

...........................................................................................................

Här kan du läsa svar på vanliga frågor. Dessa är uppdelade i två delar: 

 1. Hyresgäst­föreningens hantering
 2. Hyresgäst­föreningens arrangemang
 3. Vanliga frågor från hyresgäster 

1. Hyresgäst­föreningens hantering

Om jag hamnar i karantän flera veckor kommer jag inte kunna betala hyran. Vad gör ni för att hjälpa oss hyresgäster?

Ekonomi och trygghet hotas för många av landets hyresgäster. Vi ser nu framför oss de högsta varslen sedan finanskrisen 2008 och en ökad oro sprids just nu över att inte kunna betala hyran i tid eller inte alls, på grund av ett eventuellt inkomstbortfall. Hyresgäst­föreningen har vidtagit en rad åtgärder för att stärka tryggheten för hyresgästerna:

 1. Vi har skickat brev till alla hyresvärdar där vi uppmanar att inte säga upp hyreskontrakt under coronakrisen.
 2. Vi för en löpande dialog om våra förslag och krav med regeringen och hyresvärdarnas branschorganisationer.
 3. Under pandemins första år genomförde vi projektet "Goda grannar" där anställda och friviliga organiserades för att hjälpa hyresgäster som isolerats i sina hem.
 4. Vi har tagit fram corona-relaterad information för hyresgäster på 9 olika språk.
 5. Vi har tagit fram förslag på reformer för att skydda landets hyresgäster, bland annat:
 • Inrätta en statlig hyresfond med öronmärkta pengar till hyresgäster som inte kommer kunna ha råd att betala hyran.
 • Höj, tillgängliggör och gör det lättare att få bostadsbidrag.
 • Öka resurserna till försäkringskassan och kommunernas socialtjänster för att möta anstormningen av ansökningar om ekonomiskt bistånd och bostadsbidrag/bostadstillägg. 
 • Hyresrabatter/Hyresfria månader så länge Coronakrisen pågår.
 • Hyreshöjningar rabatteras eller skjuts fram till dess att Coronakrisen är över.
 • Stopp för uppsägningar/vräkningar under coronakrisen.

Hur hanterar Hyresgäst­föreningen utbrottet av coronavirusets risker?

Vi har tillsatt en särskild ledningsgrupp som träffas kontinuerligt för att hantera de övergripande frågorna som kommer i samband med virusets utbrott. De bevakar de övriga myndigheternas uppdateringar.

Även om vi begränsar fysiska möten fortsätter Hyresgäst­föreningens verksamhet och medlemsservice.

Hur hålls medlemmar och förtroendevalda informerade om läget?

Vi uppdaterar löpande informationen på den här sidan, www.hyresgastforeningen.se/corona.

2. Vanliga frågor från hyresgäster 

Jag är rädd för att bli smittad av mina grannar, vad kan jag göra?

Generellt gäller att följa rekommendationer för god handhygien. Om du är orolig för att du kan ha smittats, kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177 eller www.1177.se.

Just nu har vårdguiden hög belastning. De har gått ut med nya direktiv om att du endast ska söka vård om du:  

 • Plötsligt blir mycket sämre.  
 • Får andningsbesvär även när du vilar. 

Behöver jag städa eller hantera mina sopor på något särskilt sätt?

I ett hushåll där någon smittats av det nya coronaviruset räcker det att man städar så som man gör i normala fall. Det räcker att använda vanliga rengöringsmedel som säljs i butik. Du kan hantera ditt hushållsavfall, exempelvis använda pappersnäsdukar, som vanligt. Dessa rekommendationer kommer från Folkhälsomyndigheten.

Vågar jag använda den gemensamma tvättstugan?

Det finns inga särskilda rekommendationer när det gäller gemensamma tvättstugor. Som vanligt är det viktigt att tvätta händerna med tvål och vatten eller handsprit. Det finns inga särskilda krav på hyresvärdar att städa oftare eller på ett annat sätt nu men många sätter ändå in extra resurser för detta.

Jag är rädd för att bli sjuk. Måste jag släppa in hyresvärdens personal för besiktning eller arbeten?

Om din hyresvärd informerat dig i tid om att de behöver komma in i din lägenhet, eller om ni bokat in ett arbete, kan du inte utan vidare hindra hyresvärdens personal från att komma in i din lägenhet. Om du är orolig för att bli smittad kan du naturligtvis ta kontakt med hyresvärden och se om ni kan ändra datum för besöket. Du kan också undvika nära kontakt genom att vara i ett annat rum, eller tillfälligt lämna lägenheten, när de ska komma till dig.

Kan hyresvärden vägra att åtgärda fel i min lägenhet med hänvisning till att undvika spridning av coronaviruset? 

Det beror på vad det är för fel. Akuta fel som vattenläcka eller maskiner som inte fungerar som kyl, frys eller värme måste åtgärdas så snabbt som möjligt och hyresvärden kan antagligen inte undkomma detta genom hänvisning till coronaviruset. För icke-akuta fel som ommålning, lagning av en spricka i vägg, ett fönster som inte går att öppna eller liknande får man räkna med att det kommer att skjutas upp. 

Om jag blir av med arbetet, måste jag fortsätta betala hyran? 

Om du vet med dig att du inte kommer kunna betala hyran är det väldigt viktigt att du omedelbart tar kontakt med din hyresvärd och berättar det. Vi förstår att det kan kännas jobbigt men eftersom det finns stora risker med att inte betala hyran måste du agera. Om du och din hyresvärd inte kan komma överens kan du som är medlem kontakta vår rådgivning på 0771 443 443 för mer råd.

På Konsumentverkets webbplats kan du hitta fler råd som gäller din privatekonomi: Konsumentverket/ekonomiska problem

Kan en hyresvärd ge hyresrabatter eller hyresfria månader?

Ja, det står hyresvärden helt fritt. En hyresrabatt behöver inte förhandlas med Hyresgäst­föreningen. Vår medlemstidning har skrivit om två hyresvärdar som gör detta i Västsverige. Läs artikeln här.

Vi arbetar för att fler hyresvärdar ska erbjuda hyresrabatter under coronakrisen.

Kan en hyresvärd ge möjligheten att skjuta upp en del av eller hela hyran under en period?

Ja, det står hyresvärden helt fritt. Det behöver inte förhandlas med Hyresgäst­föreningen.

Får hyresvärden tillfälligt höja hyran för att den har fått högre driftskostnader p.g.a. coronaviruset? 

Nej. Den senast förhandlade hyran gäller.  

Om jag måste vara hemma hela dagen, gäller andra regler för hur jag får använda lägenheten, t.ex. angående att spela musik eller titta på TV? 

Nej, vanliga regler gäller. Det innebär att det ska vara tyst i lägenheten under sovtiderna och även i övrigt visa hänsyn till dina grannar genom bl.a. att spela musik på en hänsynsfull ljudnivå. 

Får hyresvärden begränsa hur vi använder allmänna utrymmen och utsidan för att förhindra smittspridning? 

Nej. Hyresvärden får sätta upp ordningsregler men kan t.ex. inte förbjuda er från att använda tvättstuga eller uteområden med hänvisning till smittspridning. 

Jag har hört att man har rätt till ersättning för den tiden saker inte fungerar i hyresrätten, t.ex. en trasig spis. Blir jag av med rätten till ersättning för att hyresvärden inte kan reparera trasig utrustning p.g.a. corona? 

Nej. Rätten till ersättning räknas från första dagen du anmälde problemet till dess att problemet åtgärdas. Det finns ingen anledning att anta att du inte skulle ha rätt till ersättning bara för att hyresvärden inte vill reparera. 

Kan jag bli uppsagd från min lägenhet för att jag har corona och då är en smittorisk för andra. 

Nej. Det är inte ett giltigt skäl för uppsägning.  

Måste jag fortfarande gå till domstol eller hyresnämnd under coronatider? 

Ja. Om du inte har läkarintyg måste du fortfarande gå till domstol. Om du är orolig kan du höra av dig till domstolen och se om de kan skjuta upp det. Det är farligt att bara strunta i att komma; domstolen kan besluta sig för att avgöra frågan i din utevaro så att din sida av saken inte kommer fram.
 
De olika nämnderna kan göra på lite olika sätt för att minimera risken för smittspridning. Här är några exempel på åtgärder:  

 • Nämnderna försöker hålla sammanträden i större sammanträdessalar, så att man kan sitta spritt.
 • Parter, ombud och vittnen kan vara med på video eller telefon men man gör en bedömning i varje enskilt fall.
 • När den gäller intresseledamöter ska dessa delta fysiskt. Nämndledamöter över 70 år kallas inte och ledamöter som tillhör riskgrupper ombes informera om det.
 • Ärenden som innebär besiktningar, dvs. åtgärdsföreläggande och hyressättningstvister skjuts upp till tidpunkter längre fram. När tidpunkten närmar sig gör man en ny bedömning.
 • Självfallet görs även en bedömning av hur brådskande ärendet är. 

För att vara helt säker bör man kolla med den nämnd som är aktuell i det enskilda fallet. 

Jag har inte fått svar på mina frågor, var kan jag höra av mig?

Om du har frågor om dina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst kan du kontakta vår rådgivning (endast för Hyresgäst­föreningens medlemmar) på 0771 443 443 eller radgivningen@hyresgastforeningen.se.

Om du har frågor om Coronaviruset kan du ringa Sveriges nationella informationsnummer 113 13. De svarar på generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom. Om du är orolig för att du kan ha smittats, kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177 eller www.1177.se.