Fotograf: Erik Yngvesson
Erik Yngvesson
Smörslottsgatan i Björkekärr.

Vad tycker partierna i Göteborg om ombildningar?

Den 11 september 2022 är det val i Sverige. Valrörelsen avgör inte bara vilka som kommer styra i kommuner, utan också vilken bostadspolitik som Sverige kommer ha. Hyresgäst­föreningen region Västra Sverige har därför i en enkät frågat partierna i vår region om olika bostadspolitiska förslag för att visa på skillnaderna mellan partierna och underlätta för väljare att göra ett informerat val.

En av de bostadspolitiskt heta frågorna i Göteborg inför valet handlar om ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter. För under hösten 2021 röstade de styrande borgerliga partierna igenom att de kommunala bostadsbolagen ska jobba för att fler hyresrätter ska ombildas till bostadsrätter.

Här kan du läsa mer om vad Hyresgäst­föreningen tycker om ombildningar av hyresrätter.

Vi frågade partierna i kommunfullmäktige om de kommer att förespråka eller driva ombildningar av allmännyttan (de kommunalt ägda bostadsföretagen)  under den kommande mandatperioden. Här nedan ser du hur partiena svarade i vår enkät.

Centerpartiet(C):

Ja. Göteborg har ingen brist på hyresrätter. Om de boende vill äga sitt eget boende bör inte kommunen ställa sig i vägen utan uppmuntra detta.

Demokraterna(D):

Ja. Vi ser det som en demokratisk rättighet att om en majoritet av de boenden vill ombilda ska de också få göra det enligt den gällande lagstiftningen. Ombildningar i allmännyttan ska även ses som en frihetsreform där fler människor får makt över sitt eget boende och får ta del värdeökningen - istället för hyresvärden. Vi ser ombildningar till bostadsrätter i allmännyttas bestånd som en nyckel för att stabilisera områden med en långtgående problembild och kontinuerlig utflyttning av de som etablerar sig på arbetsmarknaden. Dessutom leder en sådan utveckling till att stora dolda värden i allmännyttan öppnas. Det frigör stora belopp för bland annat trygghetsskapande satsningar och underhåll av fastigheter i de utsatta områdena. De boendes såväl ekonomiska som sociala situation skulle med det kunna förbättras avsevärt utan kraftiga hyreshöjningar.

Feministiskt initiativ(Fi):

Nej. Fi är stark motståndare av ombildningar i alla områden i Göteborg. Den totala andelen hyressrätter måste öka.

Kristdemokraterna(KD):

Ja. I Göteborg har vi områden där hyresrätten totalt dominerar. Inte minst gäller det utsatta och särskilt utsatta områden. Vi tycker det är mycket viktigt att vi i dessa områden skapar förutsättningar för bostadskarriär utan att behöva flytta från området. Vi Kristdemokrater menar att det är en viktigt pusselbit för att minska segregation och utanförskap. Så ja, vi kommer att driva frågan om fler ombildningar i utsatta och särskilt utsatta områden. 

Liberalerna(L):

Ja. Vi behöver kunna erbjuda fler möjligheten att äga sitt boende i alla delar av Göteborg. Därför vill vi se ombildningar av hyresrätter i vissa områden i staden, där det idag finns en övervägande del hyresrätter. Det är en frihetsfråga att kunna äga sitt boende.

Miljöpartiet(MP):

Nej. Vi kommer inte stödja några storskaliga ombildningar. Vi är dock positiva till att vissa småskaliga ombildningar kan ske i de utsatta områdena om de boende själva initierar ombildningen och att det finns tydliga positiva effekter av att få en bättre blandning av upplåtelseformer. Dock ska nya hyresrätter i allmännyttan byggas i minst lika hög takt som eventuella ombildningar sker så att utbudet av hyresrätter inte minskar.

Moderaterna(M): 

Ja. Vi kommer att fortsätta driva för ombildningar och att människor, som vill, ska ha rätten att äga sitt eget boende och kunna göra bostadskarriär i sitt eget område. Det ska vara frivilligt och följa de regelverk som finns och människor som inte vill delta ska kunna bo kvar precis som vanligt.

Socialdemokraterna(S):

Nej. Socialdemokraterna kämpar för en stor och stark allmännytta, för att åtgärda såväl bostadsbrist som segregation. Utförsäljningar och ombildningar skadar Göteborgs sammanhållning, försvagar allmännyttan och förlänger den redan alltför långa bostadskön.

Sverigedemokraterna(SD):

Nej.

Vänsterpartiet(V):

Nej, det kommer vi absolut inte. Göteborg behöver fler billiga hyresrätter, inte färre. Att ombilda löser inga problem och allmännyttan i Göteborg har inga ekonomiska problem som utförsäljningar ska lösa. Tvärt om har AB Framtiden väldigt goda finanser.