Bostadspolitik och marknadshyror
Mostphotos

Liberalerna på hal is när det kommer till Platen

Flera politiska partier i Motala vill göra om Platen från en stiftelse till ett bolag, för att kunna använda hyresgästernas pengar i kommunen. Liberalerna har nu tagit steget längre och vill bygga nya ishallar med pengarna. Här ger Birgitta Wirén, ordförande i Hyresgäst­föreningen Motala-Vadstena, svar på tal.

Kjell Fransson från Liberalerna vill göra om Platen från en stiftelse till ett bolag. Anledningen; att kunna ta hyresgästernas pengar och använda dem till att bygga nya ishallar åt kommunen.

Att Platens inkomster består av hyror och att hyrorna betalas in av Platens hyresgäster, verkar inte vara viktigt i den ekvationen. Hyresgäst­föreningen ser det som mycket märkligt av Liberalerna i Motala och Kjell Fransson att visa en så total ignorans mot Platens hyresgäster.

Hyresgäst­föreningen har vid ett flertal tillfällen påpekat riskerna med att göra om Platen från en stiftelse till ett bolag. Liberalernas förslag om att använda hyresgästernas pengar till att bygga ishallar bekräftar bara våra farhågor. Det visar tydligt att den enda anledningen till att man vill göra om Platen, är för att kunna plocka ut hyresgästernas pengar och använda dem i kommunen i stället för inom Platen.

Platen får som sagt sina pengar från hyrorna som hyresgästerna betalar in varje månad. Att dessa pengar används till att sköta lägenheter, fastigheter och till att bygga nytt är en självklarhet. Att pengarna i stället ska plockas ut av kommunen och användas till en rad olika projekt som inte har något med hyresrätter att göra, blir direkt stötande.

Ett argument som brukar användas i liknande situationer, är att det här inte ska påverka hyresgästerna. Eftersom alla pengar inom Platen kommer från hyresgästerna, är det naturligtvis så att allt ekonomiskt som rör Platen också påverkar hyresgästerna. Att påstå något annat är direkt osant.

Varför är det just hyresgästerna hos Platen, en liten del av kommunens invånare, som ska tvingas betala för nya ishallar åt hela kommunen? Man kan fråga sig om Liberalerna planerar att ta ut liknande summor från kommunens övriga invånare, eller om man tycker att det är rättvist att bara en liten grupp ska få betala.

I dagens ekonomiska läge, där många har svårt att ens klara sin vardagsekonomi, känns det extra världsfrånvänt att komma med ett sådant förslag. Hur kan en kommunpolitiker ens lyfta förslaget att hela notan för kommunens nya ishallar ska hamna på Platens hyresgäster?

 

Birgitta Wirén
Ordförande Hyresgäst­föreningen Motala-Vadstena