Platenhuset
Jenny Knutsson/Hem & Hyra

Låt Platen vara!

Kommunen har lagt dyra pengar på en utredning kring kommunens organisationer och bolag. I förstudien nämns det att strukturer behöver förändras och att Platen behöver komma närmare kommunen för ett bättre samarbete. Vi värnar om hyresgästerna och håller inte med!

Riskerna med att göra om Platen till ett vanligt bolag är flera. Den, enligt, oss största är att hyresgästerna drabbas. Om inte förr, så senare. Hyresgäst­föreningen Motala-Vadstena ifrågasätter kommunens utredning.

Det finns många planer på hur vi kommer fortsätta vårt arbete i frågan. Ju fler vi är som säger emot, desto tyngre väger vår röst. Redan nu har kommunen valt att senarelägga sitt beslut till årsskiftet. Därför är det av största vikt att vi fortsätter mobilisera.