Lokal hyresgästförening
Hyresgäst­föreningen

Lokala hyresgäst­föreningar i Linköping

Här hittar du alla våra lokala hyresgäst­föreningar som finns i Linköping. Den första nivån, som är närmast medlemmarna i det lokala bostadsområdet, är den lokala hyresgäst­föreningen, också kallad LH. Den lokala föreningen arbetar med inflytande, trygghet och gemenskap i bostadsområdet.

Skarpan

E-post: hyresgastforeningen@skarpan.se
Telefon: 076- 933 38 80
Närlokal: Konstruktörsgatan 70
För att se kommande aktiviteter kan ni följa oss i sociala medier;
Facebook: Hyresgäst­föreningen i Skarpan
Instagram: hgfskarpan

Härna-Ljungsbro-Brunnby

Ordförande: Christina Österberg
Kontakta: Folkrörelseutvecklare kim.lindberg@hyresgastforeningen.se

Ryd

Ordförande: Jimmy Aderell, e-post: aderelljimmy@gmail.com

Eskadern

Ordförande: Shahram Nikpour
Kontakta: Folkrörselseutvecklare kim.lindberg@hyresgastforeningen.se

Ekholmen Centrum

E-post: styrelsen7171@gmail.com
Fritidslokal: Ekholmsvägen 20 C, i källaren.

Järdalavägen

Kontaktperson: Johannes Rosén, hgfjardala7172@outlook.com
Fritidslokal: Järdalavägen 42

Skäggetorp Willhem

Kontaktperson: Tommy Blomqvist
076-774 11 86 / tommy.blomqvist3@gmail.com

Fritidslokal: Skäggetorp Centrum 14

För bokning, kontakta:
Kerstin Jonsson, 070-261 53 13
Bokningstid är måndag till torsdag klockan 17.00-20.00

Varje måndag klockan 17.00 till 19.00 har vi öppet hus i vår lokal. Där kan ni fika och där kan ni fråga oss om ert boende. Vill ni vara med och hjälpa till så ta kontakt med Tommy. Kontaktuppgifter se ovan. 

Förutom det har vi under året en tävling: ”Fina altaner” då vi som bor i Willhem Skäggetorp kan utse en vinnare på varje gata Skrivaregatan, Väpnaregatan, Fogdegatan Stiglötsgatan, Sörgårdsgatan och Centrum. Ring eller e-posta Tommy Blomqvist. 

Vi söker även er som vill delta på nattvandring i Willhems bestånd och även ni som vill vara med och spela boule.