Lokal hyresgästförening
Hyresgäst­föreningen

Lokala hyresgäst­föreningar

För närvarande finns inte någon lokal hyresgäst­förening eller arbetsgrupp i Emmaboda. Den första nivån, som är närmast medlemmarna i det lokala bostadsområdet, är den lokala hyresgäst­föreningen, också kallad LH. Den lokala föreningen arbetar med inflytande, trygghet och gemenskap i bostadsområdet.

Vill du engagera dig i ditt bostadsområde?
Det kan vara i frågor som rör trygghet i området, gemenskap eller närmiljön. Du kanske har idéer på aktiviteter du skulle vilja göra. Då kan du starta eller engagera dig i den lokala hyresgäst­föreningen. Uppdraget är ett förtroendeuppdrag och väljs av medlemmarna.

Läs mer om hur du kan engagera dig här

Eller kontakta oss direkt: Birgitta Lindqvist