Hyresgästförening
Hyresgästföreningen

Föreningsstyrelse

Genom att vara med i föreningsstyrelsen i en Hyresgästförening kan du vara med och påverka politiska beslut i kommunen där du bor.

Föreningsstyrelsen arbetar över ett större geografiskt område än den lokala hyresgästföreningen. Ofta handlar det om en hel kommun eller ibland flera kommuner.

Det är medlemmarna som väljer styrelsen i Hyresgästföreningen och du har därför hyresgästernas mandat att jobba för dem och driva frågor som är viktiga. 

Hyreshus
Josefin Dejler

I en Hyresgästförening har du möjligheten att jobba för att påverka kommunens politiker och att skapa opinion för frågor som är viktiga för hyresgästerna. Det kan till exempel handla om att driva på för att det ska byggas fler hyresrätter där det är bostadsbrist.

I många kommuner finns det redan en hyresgästförening som du kan bli ledamot i. För att bli invald i en föreningsstyrelse behöver du gå på årsmötet. Alla medlemmar i området blir kallade till årsmötet, som hålls på våren.