Händer pekar på datorskärm.
Okänd.

Så kan du bidra i hyresförhandlingarna

Du kan ha uppdrag inom en förhandlingsdelegation, ett förhandlingsråd eller som husombud. Du väljs in på årsmötet.

Husombud som bor i området ska bidra till att stärka medlemmarnas inflytande över boendevillkoren. Håller kontakt med medlemmar, hyresgästförening på kommun-/stadsdelsnivå och förhandlingsdelegation eller förhandlingsråd. Kan även ingå i förhandlingsrådet.

Förhandlingsråden för det privata beståndet har som huvudsaklig uppgift att tillsammans med anställd förhandlingsledare välja ut fastigheter som ska prioriteras inför förhandlingarna.

Förhandlingsdelegationen är utsedda av hyresgästföreningarnas årsmöten som deltar i förhandlingsarbetet med den anställda förhandlingsledaren. Beslutar om inriktning utifrån nationella förhandlingsriktlinjer och beslutar om en förhandlingsöverenskommelse med fastighetsägaren. Förhandlingsdelegation finns för allmännyttorna och större privata fastighetsägares bestånd. 
Den lilla delegation utses av förhandlingsdelegationen och är den delegation som träffar fastighetsägaren tillsammans med regionens förhandlingsledare och arbetar på uppdrag av den stora delegationen.