När hantverkarna kommer

När hantverkarna kommer för att genomföra upprustningar i din bostad, är det viktigt att vara informerad om dina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst.

När hantverkarna kommer för att genomföra upprustningar i din bostad, är det viktigt att vara informerad om dina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst. Din fastighetsägare måste ha ditt godkännande för att genomföra dessa förbättringar, vilket kan inkludera stambyten, badrums- och köksrenoveringar eller en total upprustning av fastigheten.

Förhållanden under byggtiden
Det är ditt hem, och du har rätt att vara delaktig i besluten som påverkar det. Innan du ger ditt godkännande, se till att du är väl insatt i planerna. Fastighetsägaren eller dess ombud ska ge dig tydlig information om:

  • Planerna för din lägenhet
  • Planerna för gemensamma utrymmen
  • Tidsramen för arbetet

Om du har frågor eller synpunkter på planerna, bör du skriva till fastighetsägaren och be om ett skriftligt svar. Detta ger dig klarhet i vad som ska ske och hur det kommer att påverka dig.

Hyresgäst­föreningens roll
Hyresgäst­föreningen spelar en viktig roll som rådgivare och stöd under upprustningsprocessen. Även om godkännandet av en upprustning är en fråga mellan hyresgästen och fastighetsägaren, kan Hyresgäst­föreningen erbjuda vägledning och råd. De kan även hjälpa till med förhandlingar om eventuella hyreshöjningar och se till att dina rättigheter som hyresgäst skyddas.

Ett urval av vanliga frågor och svar
Behöver hyresvärden mitt tillstånd för att renovera/upprusta lägenheten?
Ja, hyresvärden behöver ditt godkännande eller tillstånd från hyresnämnden för att utföra arbeten som höjer din lägenhets bruksvärde och fastighetens standard.

Är fastighetsägaren skyldig att meddela när arbetet ska utföras?
Ja, hyresvärden är skyldig att meddela vilken dag arbetet ska sättas igång, så att du som hyresgäst kan planera för eventuell flytt eller anpassningar.

Måste jag låna ut mina nycklar till byggjobbarna?
Ja, om arbetet kräver att hantverkarna behöver tillgång till din lägenhet kan du bli ombedd att låna ut dina nycklar. Se till att ha tydliga avtal och försäkringar på plats för att skydda dig själv och dina ägodelar.

Att genomgå en upprustning kan vara en utmanande period, men det är också en möjlighet att förbättra och förnya din boendemiljö. Genom att vara väl informerad och förberedd kan du navigera denna process på ett smidigt sätt, med stöd från Hyresgäst­föreningen om det behövs.

Här kan du läsa mer om dina rättigheter och skyldigheter kring upprustningar i din bostad.