En man står på en balkong.

Från bostadskris till bostadskatastrof

Region Stockholm och Gotland har under årtionden präglats av en enorm brist på tillgängliga hyresrätter med rimliga hyror. På grund av inflationen och ökade kostnader på alla områden har bostadsbyggandet nu dessutom störtdykt och vi står inför den värsta bostadskrisen sedan de allra mörkaste åren på nittiotalet. Vi har gått från en långvarig bostadskris till en annalkande bostadskatastrof. Vi måste agera nu för att vända utvecklingen. Här har vi samlat tips på vad du kan göra för att påverka samt argument och faktaunderlag. 

Behovet av bostäder i Stockholm är enormt
Region Stockholm har i sin regionala utvecklingsplan för Stockholms­regionen, RUFS, gjort bedömningen att Stockholm behöver producera över 20 000 nya bostäder per år. Under perioden 2015-2022 har det byggts i snitt 15 000 bostäder, alltså ett årligt underskott på 5000 bostäder. Inför 2023 var Stockholms kommuners samlade bedömning av att 22 000 bostäder skulle påbörjas. I slutänden blev det bara 7 346 bostäder. Prognosen för 2024 är satt till 11 800. 
 
Stockholms Stad har sedan länge ambitiösa mål för bostadsbyggandet. Det ursprungliga målet om att 140 000 nya bostäder ska byggas mellan 2010–2030 har dock fått revideras. I december 2022 hade cirka 49 procent eller drygt 69 000 bostäder påbörjats. Att slutmålet med takten hittills skulle uppnås och med rådande byggkris är osannolikt. I slutet av 2023 flyttades slutmålet fram till 2035.
  
Gotland präglas av bostadsbrist 
Gotland har präglats av bostadsbrist sedan lång tid tillbaka. I synnerhet Visby men sedan 2019 har regionen även noterat en bostadsbrist i andra delar av länet. Beståndet av hyresrätter har dessutom minskat kontinuerligt sedan början av 2000-talet, och bostadskön blivit längre. Priserna på det köpta boendet ökat och är bland de högsta i landet, samtidigt som den genomsnittliga inkomsten ligger lägre än övriga landet.

Befolkningen på Gotland är stadigt ökande. Boverket bedömer att det mellan 2021 och 2030 behöver byggas 260 bostäder per år på Gotland för att säkerställa en tillräcklig bostadsförsörjning. Under 2023 påbörjades endast 58 nya bostäder.
 
Bostadsbristen drabbar alla – fler hyresrätter är lösningen 
Konsekvenserna av bostadsbrist är inte bara att invånarna tvingas till otrygga boendeformer, som andrahandsboende till höga hyror, hotellifiering och att unga vuxna inte har möjlighet att flytta hemifrån och starta sina egna självständiga liv. Den gör också att det är svårt att rekrytera arbetskraft och kompetensförsörja regionerna. Bostadsbristen drabbar alla. 

Lösningen stavas fler hyresrätter. För många är hyresrätten ett boendealternativ som ger både trygghet, flexibilitet och ökar valfriheten i boendet. Dessutom är hyresrätter viktiga för att unga med låga inkomster, studerande eller andra som har svårt att komma in på bostadsmarknaden också ska kunna få ett eget hem.

Det är hög tid att stat och kommun tar sitt ansvar 
Sveriges kommuner och staten har ett delat lagstadgat ansvar för att säkerställa att det finns boende åt kommunernas alla invånare. Kommunerna främst genom att säkerställa att det finns mark att bygga på och att de har en stark allmännytta. Staten genom att stifta lagar och besluta om ekonomiskt stöd till byggande.  
 
Ett stort problem är att det länge funnits en för stark tilltro till att marknaden ska lösa utmaningarna med bostadsbristen. Men människors rätt till ett tryggt hem ska inte handla om huruvida stora privata bolag ser lönsamhet i frågan eller inte. Det är dags att stat och kommuner tar sitt ansvar och säkerställer att det finns fler hyresrätter till rimliga hyror. Låt oss visa dem vägen dit! 

Det här kan du göra för att påverka för fler hyresrätter till rimlig hyra
Som förtroendevald i Hyresgäst­föreningen har du en viktig roll i det lokala påverkansarbetet, och dessutom med en alldeles unik kunskap om situationen för boende i hyresrätt. En av de absolut största utmaningarna vi står inför är den enorma bostadsbrist som drabbar både individ och samhälle. Men det går att förändra! Här kommer några förslag på vad du kan göra.