Tillsammans stoppar vi marknadshyror
Hyresgäst­föreningen

Uttalande mot marknadshyror

Hyresgäst­föreningen Skärholmens årsmöte beslutade enhälligt att anta följande uttalande mot marknadshyror. Vi uppmanar alla politiker att kassera förslag som riskerar att driva upp hyrorna ytterligare.

Nej till marknadshyror – ja till en trygg bostad för alla

Trots en världsomfattande pandemi och den högsta arbetslösheten sedan nittiotalet kan Januariavtalets förslag om marknadshyror snart bli verklighet. Trots de samhällsutmaningar som sker och där hushållens privatekonomi tänjs till sin spets ligger fortfarande förslaget om att införa marknadshyror kvar. Det är fullständigt tondövt när det behövs bostäder som vanligt folk har råd att efterfråga och en aktiv social bostadspolitik är de politiska reformer som efterfrågas. 

Vi på Hyresgäst­föreningen märker av människors oro. Vi får många samtal från människor som undrar om de kommer kunna bo kvar i sina hem. Först ut att drabbas av en illa fungerande bostadspolitik är grupper med otrygg ställning på bostadsmarknaden, som unga, äldre, låginkomsttagare och nyanlända. Men i dag drabbas fler, som inte hittar bostad efter skilsmässan eller som flyttar till jobb och studier.

Att höja redan höga nyproduktionshyror till marknadshyror löser inte problemen på bostadsmarknaden. Förslagen slår hårt mot unga som behöver en bostad, människor som separerar, folk som behöver flytta till ny ort för jobb och äldre som behöver flytta till modernare bostäder.

Redan i dag har majoriteten av hyreshushållen inte råd med en genomsnittligt prissatt hyresrätt i nyproduktion på 60 kvm, utifrån förutsättningen att de inte borde behöva lägga mer än 40 procent av sin inkomst på boendet. Det visar statistik från SCB. Trots det måste hyrorna bli ännu högre, enligt regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. 

Sverige behöver verkningsfulla reformer som ökar produktionen av bostäder till mer rimliga kostnader. Vad vi inte behöver är marknadshyror med ett försämrat konsumentskydd som konsekvens för landets hyresgäster. Det är en reform som ingen efterfrågar idag.

Vi kan inte tolka detta som annat än oförståelse mot vanliga människors boendesituation och ekonomi. Därför säger Hyresgäst­föreningen Skärholmen nej till marknadshyror och istället ja till en politik som vill ta sig an den riktiga utmaningen på bostadsmarknaden- att lösa bostadsbristen.

Sverige behöver en bostadspolitik som möter hela landets förutsättningar och utmaningar. Vi behöver en bostadspolitik som har idéer om hur den ekonomiska ojämlikheten ska minska. Målet måste vara att alla barn ska ha rätt ska ha rätt till ett tryggt hem, utan trångboddhet och med bra lekmiljöer i närmiljön. 

Hyresgäst­föreningen vill se ett samlat grepp om bostadsbeskattningen, där hyrt och ägt boende ges rättvisa villkor. Vi vill också se en ny kommunal byggbonus, förmånliga statliga bygglån och förstärkta bostadsbidrag och hyresgarantier. Vi behöver en politik för fler bostäder, inte högre hyror.

Om drygt ett år är det val. Hyresgäst­föreningen ser fram emot en valrörelse utan extrema reformer som varken folket och väljare vill ha. Vi representerar en folkrörelse med tre miljoner boende. Vi vill kunna ha kvar våra hem och vi vill att nästa generation hyresgäster får en framtid där rätten till ett hem blir verklighet. Vi hoppas på en valrörelse där tre miljoner människors trygghet inte är till salu för regeringsmakten.

Hyresgäst­föreningen Skärholmen

Följ länken och läs mer om hur vi tillsammans kan stoppa införandet av marknadshyror.