Hyresgäst­föreningens krav för fler hyresrätter

Behovet av hyresrätter i Stockholm är enormt. Trots att hyresrätt är det enda alternativet för många unga råder det stor brist på överkomliga lägenheter med rimliga hyror.

Konsekvenserna av det är stora. Inte minst tvingas unga vuxna bo kvar hos sina föräldrar alldeles för länge, det drabbar även hela Stockholms utveckling. Många unga, över 40 procent, funderar över att lämna regionen på grund av svårigheterna att få ett stabilt boende. Vi har inte råd med en bostadskris i regionen!  
Det är dags för en långsiktigt hållbar bostadspolitik, bortom mandatperioderna. För det krävs en överenskommelse över partigränserna, både inom kommunerna och på statlig nivå. 
 
Kommunerna 

Kommunerna har det lagstadgade ansvaret för att det finns boende åt alla. Genom sina egna bostadsbolag, allmännyttan, har de ett mycket konkret verktyg för att råda bot på bostadsbristen.  

Hyresgäst­föreningen kräver: 

  • Alla kommuner ska ha allmännyttiga bostadsbolag. Idag saknar 6 av 26 kommuner helt allmännytta.
  • De allmännyttiga bolagen ska agera långsiktigt och bygga de hyreslägenheter som det faktiskt finns behov av. Inte minst de bostäder som andra aktörer avstår från att bygga.
  • De kommunala bostadsbolagens eventuella vinster ska stanna i bolaget och användas för underhåll och investeringar. 

Läs mer om allmännyttan här. 

Staten 

Kommunerna kan inte själva helt ta ansvar för lösa bostadsbristen. För att säkra upp att hyresrätter byggs där behoven finns - med hyror som människor har råd med - behövs också statligt stöd. I synnerhet i tider av lågkonjunktur och byggkris. 

Hyresgäst­föreningen kräver: 

  • Upprätthåll bostadsbyggandet med hjälp av förmånliga bygglån. Lån till lägre ränta möjliggör att fler byggprojekt blir av, och ställer samtidigt krav på lägre hyror. 
  • Återinför investerings­stödet till byggandet av hyresrätter och studentbostäder. Stödet ledde till att tiotusentals fler bostäder kunde byggas, dessutom med lägre hyresnivåer. 
     
    Läs mer om förmånliga bygglån och investerings­stöd här.