Val_södra skåne

Hyresgästernas valrörelse i södra Skåne

Välkommen till Hyresgästernas val - här hittar du information om våra aktiviteter i valrörelsen och hur du kan delta i kampen för ett tryggt boende.

Den 11 september 2022 är det val i Sverige. Hyresgäst­föreningen region södra Skåne kommer att vara aktiv i valrörelsen och driva bostadsfrågor. Valet avgör ju inte bara vilka som kommer styra i riksdag, regioner och kommuner, utan också vilka politiska frågor och vallöften som kommer stå i centrum under den kommande mandatperioden.

Rösta i valet

Vårt krav: Ett tryggt boende - för alla!


Bostadsbrist, trångboddhet och renovräkningar, en allmännytta som säljs ut till riskkapitalbolag och nyproduktionshyror som ligger långt över vad många vanliga löntagare och pensionärer har råd med. Så ser verkligheten ut på många orter i dagens Sverige. Det har lett till en växande otrygghet för alla oss som är hyresgäster idag, men också för samhället. Alla behöver ett tryggt hem. Politiken har backat från sitt ansvar och överlåtit byggande, planering och förvaltning av våra bostäder till marknaden. Men nu måste den utvecklingen få ett stopp.

Under den här mandatperioden har vi i Hyresgäst­föreninge­­n mobiliserat hela vår folkrörelse för att stoppa planerna på att införa marknadshyror och vi lyckades! Inför valet 2022 kommer vi återigen att mobilisera vår rörelse. Politiker: det är dags att garantera rätten till ett tryggt boende – för alla!

Engagera dig

Om vi ska lyckas stoppa bo-orättvisan och få politikerna att agera måste vi vara många som engagerar oss. Din insats behövs!

Vad tycker de politiska partierna?

Här finns en sammanställning över vad riksdagspartierna tycker i bostadspolitiken.

Nedan hittar du en sammanställning över hur de politiska partierna i Malmös kommunfullmöktige ställer sig till tre olika bostadsfrågor.

Underlaget baseras på politikernas svar under Hyresgäst­föreningens bostadspolitiska debatt i Malmö 19 maj 2022. Svaren kan skilja sig från partiernas nationella hållning.

Översikt Malmös partier

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies