Nyckelknippa
Unsplash

Förhandlingarna klara med Salana

Uppdaterat - förhandlingarna klara med Salana.

Lägesuppdatering kring förhandlingarna med Salana Fastighets AB

 • Efter hyres­förhandlingar är nu Hyresgäst­föreningen och Salana överens om:
  - Att förhandlingsordningarna ska fortlöpa i samtliga fastigheteter.
  - Nivån på hyreshöjningen för 2023.
  (Mars 2023)

 • Hyresvärden har dessutom tagit på sig att återbetala de för höga hyror som har betalats in i och med hyresvärdens direktavisering.
  (Mars 2023)

 • Hyreshöjningen börjar gälla från 1 april och blir följande:
  - Skurup: 3,5 procent (endast kallhyra)
  - Tomelilla: 5,2 procent för varmhyra, 3,8 procent för kallhyra
  - Simrishamn: 4,8 procent för varmhyra, 2,4 procent för kallhyra
  - Lägenheter där hushållselen ingår i hyran (Skurup och Simrishamn): 6,83 procent
  (Mars 2023)

  --------------------------------------------------------------------------------
 • Hyresvärden har återupptagit förhandlingarna och vi har träffats vid två tillfällen men inte kunnat nå samsyn denna gång heller. Läget är därför detsamma som tidigare. Hyreshöjningarna är inte förhandlade och du behöver inte godkänna dessa (feb 2023).

 • Salana Fastighets AB, har via sitt ombud Fastighetsägarna Syd frånträtt förhandlingen, hyreskravet låg på 9,45 procent i Skurup (dec 2022).

 • Salana Fastighets AB har frånträtt förhandlingen i Tomelilla, hyresvärdens yrkande låg på 7,7 procent (dec 2022).
 • Salana Fastighets AB har frånträtt förhandlingen i Simrishamn, hyresvärdens yrkande låg på 9,82 procent (dec 2022).

Betala den förhandlade hyran   

När förhandlingarna har avbrutits finns en risk att hyresvärden försöker komma överens direkt med hyresgästerna om en hyreshöjning, genom att till exempel skicka ut en betalningsavi med högre hyra.  

Vi uppmanar dig som hyresgäst hos Salana att fortsätta betala den senast förhandlade (gamla) hyran. Hör av dig till oss om du får en hyresavi med ett högre belopp än tidigare. Om du får en hyresavi med ett högre belopp och betalar in den summan, kan det tolkas som att du har godkänt den högre hyran. Du kan inte få en betalningsanmärkning eller bli vräkt så länge du betalar din gamla hyra. 

Obs! Det kan ibland finnas undantag till exempel bruksvärdering eller ändrad avgift för p-plats. Hör av dig till oss om du är osäker på detta!

Till dig som är ny medlem

Du som är nybliven medlem och är osäker på vad som gäller för din fastighet, kontakta oss med dina frågor!

Hotar med Kronofogden

Det har kommit till vår kännedom att Salana Fastighets AB hotar med indrivning hos Kronofogden. Att hyresvärden gör detta, tyder på en mycket stor okunnighet kring hyresjuridik och hur hyressättning fungerar i Sverige.

Om hyresvärden vill få igenom sin höjning så är det till hyresnämnden hen ska vända sig och inte till Kronofogden. Skulle hyresvärden mot förmodan ansöka om indrivning, så räcker det med att man som hyresgäst skriftligen bestrider kravet till Kronofogden samt fortsätter betala sin gamla hyra. Hyresvärden kommer då behöva ett lagakraftvunnet beslut. Detta borde en seriös aktör med flertalet fastigheter känna till då det är grundläggande hyresjuridik.

Du som hyresgäst står inte ensam gentemot din hyresvärd. Vi svarar på dina frågor och vi kommer att företräda dig som är medlem.

Gör så här för att betala den senast förhandlade (gamla) hyran

Betala din gamla hyra precis som vanligt. Betala via din internetbank eller använd en tom avi. Tänk på att fylla i:

- Rätt mottagare (samma plus- eller bankgiro som tidigare).
- Rätt hyra (den senast överenskomna, "gamla" hyran).
- Vilken månad betalningen gäller.
- Vilken lägenhet det gäller, gärna lägenhetsnummer.

Om du betalar via autogiro:

- Ta bort ditt autogiromedgivande.
- Betala hyran som beskrivits i stegen ovan.
- Har du tillgång till internetbank betalar du där.
- Eller använd telefonbanken eller gå till ett bankkontor och fyll i en bankgiro- eller plusgiroblankett.

Om du betalar via e-faktura:

- Fyll i rätt hyra och bocka av OCR. Skriv istället i meddelandefältet ditt namn och vilken lägenhet hyresbetalningen gäller. 

Du får stöd i hyresnämnden  

Du som är medlem i Hyresgäst­föreningen får stöd från oss och vi blir ditt ombud i hyresnämnden. Det kostar inget extra utan ingår i medlemskapet. Om du får en kallelse till hyresnämnden – ta en kopia på kallelsen och skicka in den till oss så fort som möjligt. Vi tar kontakt med dig och informerar om vad som gäller.  Är du ännu inte medlem kan du bli det här!

Hör av dig till oss!

Tel kontorets rådgivning: 010-459 10 40, måndag-torsdag 9.00-12.00 
E-post: malmo@hyresgastforeningen.se