En man i blå skjorta sitter i en soffa.

Fastighetsägarna backar om dubbelhöjningarna i Malmö

Konflikten om de dubbelhöjda hyrorna i Malmö är nu över. Nedan finns information om hur det påverkar dig som är hyresgäst och en sammanfattning av vad som hänt under de senaste månaderna.

Uppdatering 24 oktober:
Min hyresvärd har fortfarande det nya, oförhandlade hyresbeloppet på min hyresavi, fast ni informerat mig om att det skulle återgå till det gamla beloppet.

Vi är just nu i samtal med fastighetsägarna om detta – i dagsläget är det tyvärr en teknisk fråga, då hyresavierna förbereds av deras respektive ekonomiska enheter och de har haft problem med att få systemet att både få ihop olika hyresnivåer och kompensationen som ska ske till de som betalat den högre, oförhandlade hyran. Tyvärr ser det inte ut som att det kommer att lösas den kommande månaden heller, men samma gäller som tidigare – du ska fortsätta betala det belopp som du har betalat tidigare och är det den gamla, förhandlade hyran så fortsätter du att betala den. Hyresvärdarna har tydligt avtalat att ingen kommer att kallas till hyresnämnden, och inga fler påtryckningar ska ske, så det finns inga konsekvenser med att fortsätta. 
 
Har du frågor om detta ber vi dig kontakta din hyresvärd. Vi har fått bekräftat att både Heimstaden och Willhem har fakturerat det nya, högre oförhandlade beloppet inför novembers månadshyra. Hos Trianon var hyresavierna utskickade för hela kvartalet innan avtalet blev fastställt.

---------------------------------------------------------------------

Så här påverkas du som hyresgäst av överenskommelsen

Du som har betalat den nya, oförhandlade hyreshöjningen som kom 1 juli, kommer att få en hyresjustering för år 2024, som är motsvarande belopp lägre än den kommande överenskomna generella hyresjusteringen för år 2024. Du fortsätter att betala hyresbeloppet för den nya, oförhandlade hyran varje månad till den nya, förhandlade hyran aviseras för 2024. Då är det istället det beloppet som gäller.

Du som istället betalade den gamla, förhandlade hyran kommer inte få någon ny hyreshöjning förrän 2024 års hyror är förhandlade och klara. Undantag görs för standardförbättrande åtgärder och bruksvärderingar under perioden. Läs mer nedan. Du fortsätter att betala hyresbeloppet för den gamla förhandlade hyran (dubbelkolla att din avi stämmer!) varje månad till den nya, förhandlade hyran aviseras för 2024. Då är det istället det nya beloppet som gäller.

September 2023 – Fastighetsägarna backar om dubbelhöjningarna 

Hyresgästernas protester och samtal mellan Hyresgäst­föreningen och fastighetsägarna har lett till att Heimstaden, Willhem, Victoriahem och Trianon nu backar från kravet på en extra hyreshöjning under 2023. Den hyreshöjningen kommer inte att ligga till grund för hyrorna som förhandlas 2024 och inga fler påtryckningar ska ske för att få fler hyresgäster att betala den nya, oförhandlade hyran. 

Den viktigaste delen i överenskommelsen handlar om att vid hyres­förhandlingarna inför 2024 ska parterna utgå från senast förhandlad hyra. Det innebär att de hyresgäster som betalade fastighetsägarnas direktavisering (avin på en högre, oförhandlad hyra) kommer att få en motsvarande lägre höjning inför kommande års hyror. Annars brukar beloppet i en direktavisering fortsätta ligga till grund för hyreshöjningar även framöver. 
 
Överenskommelselsen mellan Hyresgäst­föreningen och fastighetsägarna ser ut så här: 

  • Förhandlingsöverenskommelse för generell hyresjustering gällande år 2024, för berörda fastigheter i fastighetsägarnas fastighetsbestånd i Malmö, skall utgå från senast förhandlad hyra. Det innebär att de hyresgäster som betalade den oförhandlade hyreshöjningen på 1,75 %, från 1 juli eller vid senare tidpunkt, ska få en hyresjustering som är 1,75 procentenheter lägre än den kommande överenskomna generella hyresjusteringen för 2024. På så sätt kommer alla hyresgäster ha fått samma justering i förhållande till den senaste förhandlade hyran. 
  • Bolagen kommer till de hyresgäster som accepterat och erlagt bolagens förslag på ny hyra, att under år 2024 kompensera berörda hyresgäster med ekonomisk kompensation motsvarande skillnaden mellan erlagd hyra och senast förhandlad och överenskommen hyra för tiden 1/7 2023 till tidpunkt för generell överenskommelse 2024. 
  • Generell hyresjustering för år 2024 skall gälla året ut. Nästa generella hyresjustering kan således ske tidigast per 2025-01-01. Undantag görs för standardförbättrande åtgärder och bruksvärderingar under perioden. 
  • Fastighetsägarna avstår från att inlämna ansökan om fastställande av ny hyra till hyresnämnden. 
  • Fastighetsägarna ska stötta verksamheter som är till gagn för de boendes trygghet, trivsel och engagemang i berörda fastigheter.  
  • Parterna är överens om att under 2023 teckna uppdaterade förhandlingsordningar. Innehållet i dessa förhandlingsordningar skall följa den mall som Hyresgäst­föreningen och Fastighetsägarnas förbund enats om.  

Augusti 2023 - Skadeståndsanspråk  

14 augusti underrättade Hyresgäst­föreningen Heimstaden, Victoriahem, Willhem och Trianon i Malmö om krav på återbetalning och skadeståndsanspråk på grund av brott mot förhandlingsskyldigheten. Hyresgäst­föreningen vill att hyresvärdarna betalar tillbaka det högre, oförhandlade beloppet till sina hyresgäster. Hyresgäst­föreningens skadeståndsanspråk är 5000 kronor per lägenhet. Sammanlagt berörs cirka 12 600 lägenheter hos de fyra hyresvärdarna. 
Ett av Hyresgäst­föreningens påtryckningsmedel i konflikten var att vi uppmärksammade fastighetsägarna på att vi skulle ta ärendet vidare till hyresnämnden och dels kräva återbetalning till hyresgästerna, dels kräva skadestånd. Nu när konflikten är löst har vi heller ingen anledning att driva detta vidare.  

Juni/juli 2023 – Strandning och direktavisering

14 juni frånträdde fem av sex fastighetsägare och ett ombud förhandlingarna med Hyresgäst­föreningen. Fastighetsägarna som lämnade förhandlingen var Heimstaden, Willhem, Trianon, Rosengård fastigheter och Victoriahem och ombudet var Kanslihuset. 
Fastighetsägarna lade fram tre förslag i förhandlingen för de lägenheter som ingick i samtalen. Antingen ville de få igenom den yrkade tvåprocentiga höjningen, eller så begärde de en något lägre höjning denna sommar men med ett schema för kommande höjningar under 2024 som skulle innebära fyra hyreshöjningar på två år. Det tredje förslaget var att Malmömodellen, Malmös modell för systematisk hyressättning, skulle justeras så att hyran gradvis skulle stiga under de kommande åren.  
 
Hyresgäst­föreningen godtog inget av dessa förslag. Då valde fastighetsägarna att frånträda samtalen för samtliga av sina påkallade fastigheter. Efter det skickade fyra hyresvärdar ut en ny högre räkning med en oförhandlad hyra till vissa av sina fastigheter och hyresgäster, en så kallad direktavisering. Dessa hyresvärdar är Heimstaden, Willhem, Trianon och Victoriahem. Rosengård fastigheter och Kanslihuset meddelade att de inte kommer genomföra någon dubbelhöjning av hyran. 

Juni – Påverkanskampanj startar

Hyresgäst­föreningen startar sin påverkanskampanj för att stötta hyresgäster kring att inte betala den nya oförhandlade hyreshöjningen.  
Vägradubbelhojning.nu – lanseras. 

Mars/april 2023 – Hyresvärdarna vill höja hyrorna ytterligare en gång

I slutet av mars meddelade hyresvärdarna Heimstaden, Willhem, Trianon, Rosengård fastigheter, Victoriahem, Josefssons fastigheter och Kanslihuset att de ville höja hyrorna en gång till i år. Denna gång två procent från 1 juli 2023. 

Hyresgäst­föreningen ville att hyresvärdarna skulle ta tillbaka sitt krav. Hyrorna är redan klara för 2023 och ska inte förhandlas en gång till. Den 20 april håller Hyresgäst­föreningen en manifestation mot dubbelhöjningarna på Gustav Adolfs torg i Malmö, ett event som blir väldigt välbesökt och uppmärksammat av bland annat media.